NULL Skriv ut sidan - Vigsten

Anbytarforum

Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2000-04-15, 10:41
Hej Torleif Ericsson,
Du belägger Vixten Birgersson som vittne och brevbeseglare(?) till Norra Vedbo härad och 1300-talets första hälft. Själv har jag ingen kunskap om hur frekvent namnet var under medeltiden och kanske är det omöjligt att få sådan kunskap.
Möjligen är det intressant i sammanhanget att namnet Vigsten ej förekommer bland de 507 namngivna hemmansinnehavare som ingår i 1542 års jordebok för Norra Vedbo härad. I samma källa finns 67 stycken patronymikon upptagna. Ej heller bland dessa återfinns namnet. (Källa: S. Pira, Norra Vedbo härad år 1542). Jag har gått igenom ÄL I, alltså 1571, för Adelövs och Lommaryds socknar. Namnet återfinns ej.
Som en parentes var det roligt att Du nämner Gravakvarn redan 1341. Jag har berört denna benämning på kvarnen - finns ej medtaget i Sveriges Bebyggelse Landsbygden, red S. Erixon, eller på CD:s Svenska Ortnamn - under namnet Signet (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=121192) - ett annat ålderdomligt namn i denna trakt.