NULL Skriv ut sidan - Linta

Anbytarforum

Titel: Linta
Skrivet av: Niklas Hertzman skrivet 2010-07-12, 16:51
Jag har stött på ett namn jag aldrig tidigare sett och nu undrar jag om det finns fler belägg för detta och om det är någon annan som har sett namnet Linta.
 
Jag har hittat följande (troliga familj) i Reftele (Småland).
 
Linta Ingelsson, boende i Lövås, Reftele. Nämns i mantalslängderna från 1643 och dör omkring 1667 (uppgifter i andra hustruns dödsnotis).
 
Gift 1:o med Märit som dör omkring 1646 (Lintas hustru är Märit till 1646 och sedan Karin).
 
Gift 2:o med Karin, född omkring 1618 och död 73 år gammal 1691 (begravd 1691-06-04) i Reftele.
1691 Fer 4ta Pentecost Begrofs h Karin Lintha: som hade warit i Echtenskap medh sin sahl man i 27 åhr och sedan Enkia i 24 åhr. Heela hennes åldher war 73 åhr. I sitt lefwerne war hon Een gudfruchtig lustig och redhelig danneqwinna och ladhes i Reftteles kiörkiogårdh.
 
Barn:
Per Lintasson, född omkring 1619 och död 1709 i Lövås, Anderstorp.
Karin Lintadotter, född omkring 1623 och död 80 år gammal 1703 i Reftele klockaregård. Gift med Jöns Håkansson.
Märta Lintadotter, gift 1677-04-22 i Reftele med Nils Andersson (1645-1713). Jag har inte hittat någon dödnotis på Märta, men Nils gifter om sig 1710-12-28.
Ingel Lintasson, boende i Knorren, Bredaryd. Får i alla fall barn 1689-1708.
 
Av de tänkbara födelseåren så är väl Per och Karin födda i äktenskapet med Märit och Märta och Ingel i äktenskapet med Karin. Märta döpt efter Lintas första hustru och både Märta och Ingel får barn som de döper till Karin.
 
Namnet Linta var väl inte så populärt, jag har inte hittat att något barn döps till detta (efter farfar/morfar).
 
I Danmarks Gamle Personnavne finns det ett par belägg:
847. Linta, M. - Maaske saaledes V.-Tørslev-Rst, WJ 49 [gen.] litu. - Muligt samme Navn 21/1 1468 Hogen Lintess:, Hall. - Ligeledes Mandt 1603 Peder Linntes:, Laholm Len. Maaske af Stammen Lind- med t-suffiks.
 
1686 (Tillæg B). Linta: tilføj: Sml. oty. Linzo (en enkelt Gang overleveret). - Maaske ingaaet i Stednavnet Lintrup, Frøs-Kalvslund H., DS IV 576.
 
Tillæg E. Linta: tilføj: 17. Aarh. i Småland Lintthe (Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne II 210)
 
Alltså de mina finns i Reftele och sedan ett par belägg i Halland och Laholms län. Vad som står i boken Wärend och Wirdarna har jag inte kollat ännu.
 
Alla spår av namnet är intressant.