NULL Skriv ut sidan - Militära befäls efternamn

Anbytarforum

Titel: Militära befäls efternamn
Skrivet av: John Tengberg skrivet 2000-04-02, 14:35
Jag har just gått igenom ett antal listor över militära befäl under början av 1700-talet på jakt efter en person som kan ha ett son-namn. Men i stort sett inget enda son-namn förekommer i de listor jag granskade. Ofta/oftast förekommer adel, men också många andra namn.
 
Är förklaringen att personer med son-namn inte antogs som befäl, eller att de som antogs omedelbart gavs ett nypåhittat 'släktnamn' för användning i tjänsten ?  
 
Jag har dessutom och för övrigt läst någon annanstans, att personer som fick namn i det militära ofta/alltid övergav tilldelade 'släktliknande' namn efter avslutad tjänst. Och att samma 'släktnamn' ofta övertogs av den som senare fyllde tjänsten.
 
I så fall är ju det nästan omöjligt att hitta personer, som ännu inte antagit släktnamn som bevaras i efterkommande led, eftersom de i listorna tillfälligtvis kan vara betecknade med vilket namn som helst.
 
Ur spårningssynvinkel blir det ju i så fall (oavsiktligt) nästan som främlingslegionen, där vilket namn som helst duger under tjänstgöringen -just för att inte kunna spåras.
 
Är det så här illa, eller har jag missuppfattat det ?