NULL Skriv ut sidan - Sjöartillerist

Anbytarforum

Titel: Sjöartillerist
Skrivet av: Claes Bernes skrivet 2001-03-09, 20:00
Hej Björn,
 
en sjöartillerist tjänstgjorde vid kanonerna ombord på flottans örlogsfartyg - han var alltså inte kustartillerist. Sjöartilleristerna var (frivilligt) värvade till flottan, till skillnad från exempelvis de indelta båtsmännen. Med all sannolikhet hörde din förfader till ett sjöartilleristkompani i Karlskrona. Rullor för sådana kompanier finns på Krigsarkivet; förmodligen är de också mikrofilmade. Ett och annat om sjöartillerister och liknande personalkategorier finns också att läsa här:
http://www.users.wineasy.se/claes.bernes/claes/marin/uoff.html