NULL Skriv ut sidan - Krigsarkivet

Anbytarforum

Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Annette Fast skrivet 2012-01-09, 17:55
Hej!
Har länge letat efter mer information kring Olof Carlsson Lo troligtvis född 1751 någonstans i Småland, men inte kommit någon vart. Går nu igenom all den information som jag har kring honom för att finna ledtrådar. Här är den information jag har idag:
 
Olof Loo antogs den 24 mars 1773 för Vrankunge storegård (kompaninr 70; reg.nr 482) som  
tillhörde Premiermajorens kompani vid Kronobergs regemente.  I soldatregistret Kronoberg står  
att Olof Carlsson Loo tillhör Skatelöfs kompani. Ingen grad är angiven och han är 170 cm lång.  
I 1790 års rulla står han som saknad.
 
Han efterträdde soldaten Magnus Breding som avlidit den 15 nov. 1771 - soldattorpet hade  
alltså stått vakant då Loo kom dit. Olof Loo angavs som smålänning och var 1775 24 år, dvs  
född ca 1751. Han uppges vara gift vid mönstringen i Växjö den 4 september 1775.
 
När 1:a hustrun Britta Nilsdotter dör 1785-10-13  gifter Olof Carlsson Loo om sig med Ingeborg Pehrsdotter född 1758. Hennes bostad är vid giftet Sunnanvik. När Olof Carlsson Lo dör gifter Ingeborg snart om sig med Olof Ericsson Loo född 1766. Hans längd är 170 cm och ingen grad är angiven. 1789 tar han värvning i Skatelöfs kompani och 18150326 tar han avsked efter 26 tjänsteår. Olof Ericsson Loo står som född i Skåne. Ingeborg dör troligtvis 1814.  
 
1779 var Olof Carlsson Lo fadder till Kerstin Svensdotter. Dotter till Sven Nilsson, Agnäs som är bror till Olofs 1:a hustrun Britta Nilsdotter.
 
Bor på torp nr. KR-020208
Rote Vrankunge (70)
 
Står som abs.i hursförhörslängden 1785 s.23.  
 
1789 20 februari dör Olof Lo i Finland. Det står endast i generalmönstringsrullan siuk i  
Willekalla.  
 
I brev från Krigsarkivet står det:  
Har nu tittat i samlingen Rullor 1724-. I denna samling finns inga rullor från 1770-talet som rör Kronobergs regemente. Däremot har jag funnit en rulla från 1788 där det endast står: Olof Carlsson Lo, Smål.(= smålänning).
 
I själva arkivet efter Kronobergs regemente saknas så kallade rekryteringsrullor,approbationsrullor, kassations- och brödmönsterullor från den aktuella tiden. Däremot finns en kronologisk serie som bland annat innehåller lönelistor likvidationsrullor och så kallade förslag.  
 
I likvidationsrullan från 1789, som gäller för Premiermajorens kompani,finns det antecknat: Olof Lo, död den 20 februari 1789. Ersatt den 29 april 1789 med Olof Lo (det vill säga en annan, yngre Olof) (se bifogad kopia ur: Kronobergs regemente, Handlingar i kronologisk ordning, volym
31, nr 9).
 
Kan inte hitta något som tyder på att hustrun fick någon lön efter maken. Någon enstaka officershustru, däremot, nämns i dessa handlingar och tycks ha fått resterande lön.
 
 
 
 
Fråga 1: Vad är en Likvidationsrulla, approbationsrulla, kassations- och brödmönsterulla?
 
Fråga 2: Är det någon som stött på Olof Carlsson Lo i sin forskning och kan bidra med var han är född?
 
Fråga 3: Om ett par inte gifte sig i sin socken, var kunde de i så fall gifta sig, vid mönstringstillfället eller?
 
Vänliga hälsningar
Annette Fast