NULL Skriv ut sidan - Krigsarkivet

Anbytarforum

Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Leif Gson Nygård skrivet 2010-01-26, 22:21
Hej Per,
 
Jag har sökt en del i militaria på plats, bland annat i samband med .
 
Där nämner jag detta med regementsräkenskaperna, från en tidigare forskning i Österbottens regemente, (och Räkenskaper, serie G). Jag fann då Förslag uppå the soldater af Lifcomagniet hwilka böra tillkomma 1743 åhrs rotelön, som blifwit upburit till General Förråds Cassan under deras Commendering i fält och fångenskap i Ryssland, för hwilka begäres ersättning af Regementsskrifwaren Strengberg. Där redovisas de stupade och det belopp som änkorna får.
 
Troligen finns motsvarande räkenskaper för det regemente som din ryttare tillhörde. Och chansen borde vara större att hitta något eftersom händelsen inträffar ca 50 år senare. Är han dessutom mer än gemen är det ännu bättre.  
 
Det kan också vara så att änkan skriver brev och begär att få veta vad som hänt maken och även begär ekonomiskt bistånd från regementet. Dessa brev, eller suppliker, finns som särskild serie. Och har du namnet på ryttaren, kan du bara ringa till KrA och efterhöra om det finns brev/suppliker registrerade på honom.  
 
Sedan kan du ev. hitta uppgifter i de militära domböckerna. Men detta har jag själv inte studerat. Tycker dock - som du - att det borde ha gjort en utredning om vad som hänt under 1790.
 
Med detta vill jag samtidigt ha sagt att det definitivt kan löna sig att besöka KrA!
 
Vänligen,
 
Leif