NULL Skriv ut sidan - Vad står det?

Anbytarforum

Titel: Vad står det?
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2009-02-19, 00:40
Korrigering:
 
Erick Scrifuare, är en scrifuare wed Guldsm[e]dzhyttan.
 
U:na är tydligt markerade; det avslutande e:et i scrifuare är av för stilen vanlig typ; det avslutande n:et i Guldsmedshyttan är bortförkortat och e:et i Guldsmedshyttan saknas så vitt jag kan se av bilden, varför jag måst supplera det.
 
Inget av mina latinska lexika innehåller ordet 'sonifum' och de Google-resultat som jag hittar hänför sig till felaktig OCR-återgivning av scannade texter, där det korrekta ordet skall vara 'sonitum', supinumformen av 'sono', 'ljuda, låta, besjunga'.
 
(Meddelandet ändrat av Lincopensis den 19 februari, 2009)
 
(Meddelandet ändrat av Lincopensis den 19 februari, 2009)