NULL Skriv ut sidan - Hur lyder texten här

Anbytarforum

Titel: Hur lyder texten här
Skrivet av: Bengt-Göran Nilsson skrivet 2010-08-17, 20:33
Den undertecknade bekänner sig vara skyldig 4547 daler silvermynt till sin Högtährade Swägerska som han med det det snaraste försäkar att han skall betala.