NULL Skriv ut sidan - Hur lyder texten här

Anbytarforum

Titel: Hur lyder texten här
Skrivet av: Martin Brandt skrivet 2010-08-17, 20:28
Bekiänner iag underteknadt Skyldig vara till
min högtährade Swägerska Sara Herwig efter
..... rechning fyra Tusend femhundrade fyratijo
siu dhaller Smt, hvilka 4547 [daler] smt iag med skyn=
desamste betala försäkrar, som med min egen hand
bekräftas Gborg d 10 maij 1711.
 
ordet före rechning vet jag inte vad det är...
 
(Meddelandet ändrat av Martinb 2010-08-17 20:35)