NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-12-13

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-12-13
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2003-12-11, 12:02
Kommentar i all hast. Det första stycket finns inget att invända emot. Därefter kan man väl se två möjligheter. Den ena stämmer överens med vad du har framfört i det tredje stycket, dvs att Margareta hypotetiskt kan ha varit dotter till Erik Laurentii.  
 
En annan och kanske lika sannolik möjlighet är att närvaron av bekanta (anhöriga) till Olaus Simonis Clarevallensis i stamboken efter 1619 kan innebära att Saebyensis och Emerentia Olofsdotter hade ingått äktenskap då Stephanus Limneus skrev sin namnteckning i stamboken d. 25/12 1619. För att återgå till stamboken så skriver apotekaren Stephanus Limneus Guilielmj att han kom från d? Villa Burgh, vilket väl skulle kunna tolkas som det stora huset Borg eller kanske t.o.m. Borgholm. Nu måste jag villigt erkänna att min tolkning av d? Villa Burgh kan ifrågasättas. Men om så vore så befinner vi oss plötsligt i den trakt där Margareta Eriksdotters naturliga moder sägs ha varit bosatt - en tanke som också vore spännande att söka utveckla  
 
Kanske båda dessa spår är värda att fundera vidare på.
 
Vänlig hälsning
Göran