NULL Skriv ut sidan - Västra Ryd C:1 sid 87

Anbytarforum

Titel: Västra Ryd C:1 sid 87
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2015-08-26, 07:42
Förslag
 
8 Septemb är en gam tijggare qvinna dödh vardh i Gallarp
vidh nampn Kirstin och skall haf(w)a warit hemma i Adelöfs
Sochn, som förmenas effter hennes berättelse, hwar äst hon
och skall haf(w)a en son boendes Pär Anderss. och en dotter
som tienar up emot Stocholm, hvilken hustru är lijck klädh
i Gallarp med h. Kirstins Sundiæ omkostnadt och här vidh Ry
begraf(w)n.
 
Hälsningar
Irene