NULL Skriv ut sidan - Tyda gammal dagbok från Ådalen

Anbytarforum

Titel: Tyda gammal dagbok från Ådalen
Skrivet av: Lars Öhman skrivet 2006-11-02, 14:47
I exemplet med tvättning av kläder har en vattenfläck löst upp bläcket längst till vänster på sista raden så det går tyvärr inte att se mer än  .tink osv
 
I exemplet med julotta står det att Herr ??? sjussa (dvs skjutsade)  
 
Släktnamnen verkar ha en egensinnig stavning. Jag kan faktiskt inte komma på vad Vrottling och Herfalens står för. Men kanske är det senare en plats och inte ett släktnamn.
 
Omedelbart före ordet kyrkkaffe står det ”på”
 
I exemplet med Finnmarken står det nog  ”Somar” piga (dvs sommarpiga)
 
I exemplet med valla korna står det . jag satt på hässjetroen och läste för dem.
 
I exemplet med långmjölken står det väl ”söt” efter ordet långmjölken, men vad som är sött kan jag inte utläsa. Det är osäkert om det i ordet efter söt ingår ett ”y” ett ”g” eller ett ”j”.
Före kärnmjölken tycker jag det står ett stort ”M” med en punkt efter. Kanske en förkortning av ”med”. Lydelsen skulle då kunna vara .beredd med kärnmjölk.