NULL Skriv ut sidan - Hällefors, F:1

Anbytarforum

Titel: Hällefors, F:1
Skrivet av: Jan Kärrman skrivet 2011-01-06, 11:19
April 15 Begrofs drängen Pehr Ersson från Damshöjden, född wid
Grafwendal af fadren Eric Pehrsson och modr. Catharina Måns-
dotter, kunna någorl. läsa, lefwat stilla och beskedligt, dess
siukdom war lungsot, dog d 5 April i sin ålders 27de år.
 
/Jan