NULL Skriv ut sidan - Hällefors dödbok 1740 Bilocks änka

Anbytarforum

Titel: Hällefors dödbok 1740 Bilocks änka
Skrivet av: Carin Widén skrivet 2005-09-14, 22:21
Ann
Febr 2
Begrofs Jan Ersson Bilokz änka Kierstin Biörsdtr, Grufwan, hkn war härstädes född 1659 af ährliga föräldrar. Fadren war fordom ährlig man Biör Nilsson, modren för detta Gunnur Hämmingsdotter ifrån Wärmland, alt stadigt war hon hemma hos sina föräldrar, men kom på sitt 29 åhr i äcktenskap med sin för detta i herranom afsomnade k. man Jan Ersson Bilock, med hkn hon kiärligen sammanlefwat uti 28 åhr och under den tiden med honom aflat 7 stycken barn 5 söner och 2 döttrar. Änka har hon warit uti 24 åhr, hela sin lefnadz tid har hon wackert lefwat, warit frisk och sund, til dess hon den 15 Jan lades til säng af håll och stinger, der af hon ock dödde den 22 hujus sedan hon lefwat 81 åhr.
Carin