NULL Skriv ut sidan - Please help with bouppteckning of 1795

Anbytarforum

Titel: Please help with bouppteckning of 1795
Skrivet av: Anna-Carin Betzén skrivet 2009-01-27, 19:12
An attempt at the words Maggie left out:
 
Sedan bouppteckingen var  
slutad fördeldes de i boet befin-  
telige contante penningar  
sålunda arfvingarna emellan  
 
Enkan fick den i testamentet  
henne tillslagna summa jäm-  
te sin 1/3je-del (återstoden gör
 
Sonen Sven Svensson
 
Dito emottagit såsom för-  
myndare för brodren Lars  
Sonen Petter Svensson
 
Mågen Nils Nilsson  
 
Do (dito) Göran Andersson  
 
Förmyndarena Nils Nilsson  
och Jöran Andersson emotta-  
git för en omyndig son och  
tvenne flickor
 
 
(Meddelandet ändrat av acb den 27 januari, 2009)