NULL Skriv ut sidan - Forshem

Anbytarforum

Titel: Forshem
Skrivet av: Eva Dalin skrivet 2016-01-03, 14:37
...Hendrick Kling hvilken under fälttåget till norska gränsen
är med döden afgången, och efter sig lämnat jämte änkan
hustru Maria Nilsdotter...
Kriget i vilket  Hendrik  deltog var dansk-svenska kriget 1808-1809.
Soldater som dog i kriget antecknades vanligtvis inte i hemsocknens dödbok  
men kunde ibland  skrivas in i  dödboken som tillhörde den församling där de begravdes.
Vilket regemente rör det sig om?