NULL Skriv ut sidan - Hedlund i Gävle

Anbytarforum

Titel: Hedlund i Gävle
Skrivet av: Kurt Hultgren skrivet 1999-07-12, 23:25
Jag har kartlagt ett tjugotal familjer Hedlund i Gävle under 1770-, 80- och 90-talen. Jag har använt födelse- vigsel-, död- och andra kyrkböcker samt mantalslängder, bouppteckningar och de genealogiska handskrifterna i Gävle stadsbibliotek. Jag söker bakgrunden för Anna Stina Hedlund, enligt uppgift i kyrkböckerna född 1768-05-29. Jag kan inte finna henne i Gävle, ej heller i Hedesunda, Hedemora eller i Valbo där det finns ett Heden, liksom i ett antal andra socknar med gårdar och byar som börjar på Hed-. Hon har åtskilliga namnar, men de har alla olika levnadslopp, så de går att särskilja.
 
Anna Stina Hedlund gifte sig 1795-10-11 i Gävle i Helga Trefaldighet med sockerbruksarbetaren, senare segelduksmakaren Johan Söderström. Johan Söderström var född 1767. Deras son Johan Erik Söderström föddes 1800 och blev kofferdikapten. Deras dotter Anna Catharina Söderström (f 1811) gifte sig med sonen till en kofferdikapten.  
 
Finns någon som råkar känna till något mer om Anna Stina Hedlund i Gävle? Eller något om en Anna-Stina  född i något Hed- 1768-05-29 som flyttade till Gävle? Där jag har sökt har jag även letat några år före och efter angivet årtal.  
 
Jag delar gärna med mig av uppgifter om Hedlundare i Gävle i slutet av 1700-talet. Där finns en uppsättning kompletta familjer. Men ingen som stämmer med Anna Stina Hedlund gift 1795.