NULL Skriv ut sidan - Lars Larsson

Anbytarforum

Titel: Lars Larsson
Skrivet av: Hans Forsberg skrivet 2009-11-14, 12:17
Drängen Lars Larsson inflyttade till Skepplanda 18231118
enl volym B:1 sid 9 inflnr. 67. Var kom han ifrån?
Enl infl längden finns han på hfl A1:6 sid 161, där står
det att han kom från Romelanda men det tycker jag inte
stämmer med vad som står i infl.längden
 
Hans