NULL Skriv ut sidan - Rettigs barnhem

Anbytarforum

Titel: Rettigs barnhem
Skrivet av: Aino Johansson skrivet 2003-06-06, 13:20
Från Gävle dagblads nätupplaga(gd.se) har jag hämtat följande
Rettigska barnhemmet Stiftelsen Axel och Lulli Rettigs barnhem, Kungsbäcksvägen 22 väster om nuvarande Konserthuset, revs 1960 för att ge plats för Strömbadet.  
1873 köpte direktionen för barnhemmet Källbäck, en gård vid nuvarande Valbogatan till barnhem för 10-12 pojkar för av Gefle Stads Sparbank skänkta pengar. Till gården hörde ett litet jordbruk.  
Till minne av den avlidna dottern Lulli ställde Robert Rettig och hans hustru Adelaide 1873 en fond, utökad 1881 till minne av den likaledes avlidne sonen Axel, till förfogande för de båda barnhemmens utveckling och underhåll. Det nya barnhemmet, öppet för pojkar, fick då namnet Axel och Lulli Rettigs hem för vanvårdade barn.  
När marken intill pojkhemmet på Valbogatan behövdes för gaturegleringar upplät stadsfullmäktige Strömsborgsvreten där det Rettigska barnhemmet uppfördes och invigdes 1881. Huset, som ritades av stadsarkitekten E.A. Hedin, uppfördes i två våningar i tegel med torn på taket. Verksamheten upphörde 1955 då plats för pojkar bereddes på Enskilda barnhemmet Salem. Salarna i Rettigska barnhemmet blev då för några år skollokaler och huset kallades Rettigsskolan. Ekman, H: Enskilda barnhemmet Salem 100 år.  
 
mvh
aino