NULL Skriv ut sidan - Hur hittar man i Gåvles husförhörslängder?

Anbytarforum

Titel: Hur hittar man i Gåvles husförhörslängder?
Skrivet av: Stig Hansson skrivet 2006-03-18, 19:06
Jag har varit inne i såväl Uppsalas som Gävles HFL som är mycket omfattande. I Gävles böcker finns namnlistor i början men med bara några få personer. Jag blir inte klok på hur dessa personer valts ut av prästen. För Gävle har jag försökt hitta en Eriksson vilket är som en nål i en höstack. Finns några knep eller är det bara att leta sida upp och sida ner? Jag vet exempelvis att personen bodde i 5:te qvarteret