NULL Skriv ut sidan - Blacksta C:2 (1769-1866) Bild 27 sid 45

Anbytarforum

Titel: Blacksta C:2 (1769-1866) Bild 27 sid 45
Skrivet av: Fredrik Derefeldt skrivet 2014-08-17, 07:44
Hej Birgitta
 
Nej, normalt kan man inte utgå från att företrädaren och efterträdaren är far och son även om det förekommer, eller annat släktskap. I detta fall kan det inte vara fråga om son och far heller då ålderskillnaden bara är 8 år (enligt GMR 1793, då är Erik Fyrman 28 år och Per Fyrman 36 år)
 
Erik Fyrman flyttar antagligen in i samband med att Per Fyrman förflyttas till en annan rote. Det som komplicerar det är att Per Fyrman verkar inte byta soldatnamn, vilket gör att det finns två soldater med samma soldatnamn samtidigt i samma kompani och även församling, vilket inte hör till vanligheten. Hustrun till Erik Fyrman (sid 54) heter Cajsa Persdotter.
 
Sid 120
Observera att Per Fyrman inte bor i Löthstugan (som Erik Fyrman) utan i Fyrbystugan
 
Hustrun heter Cajisa Josdotter (dock är Persdotter överstruket, kanske ihopblandat felskrivet tidigare av prästen, hon förekom ju även på sidan 54). Men samtidigt är Cajsa överstruken på sidan 54, vilket hon inte är på sidan 120 (möjligen är det så att Cajsa Persdotter (sid 54) har avlidit och Erik Fyrman gift om sig med en namne (dvs Cajsa Jansdotter) sedan har prästen först råkat skriva första hustruns patronymikon, som sedan är rättat. Sedan är ju Erik överstruken men inte hustrun (sid 120), i Blacksta AI:6, sid 55 är Cajsa Jonsdotter hustru till Pehr Brandt, vilket kan innebära att Erik avlidit och efterträdarna konserverat hustrun (alltså gift sig med efterträdaren)
 
Nu när jag läser födelsenotisen igen, ser jag tydligt att modern till Peter född 8/11 är Cajsa Persdotter.
 
Då finns ytterliggare en möjlighet, nämligen att Erik Fyrman flyttar (okänt vart) när han blir avskedad 1797 tillsammans med frun. När så den nya soldaten Per Brandt flyttar in heter hans hustru Cajsa Jonsdotter. Prästen stryker sonika bara ut patronymikonet Persdotter och ersätter det med Jonsdotter då hustrun har samma förnamn som personen innan.
 
Tyvärr framkommer inte patronymikonet för Erik i GMR (varken 1793, 1797)
 
Nu kommer en detalj till. År 1797 13/12  (GMR 1802), förflyttas han från roten 467/17 Fyrby till roten 463/13 Hallbro och får sedan 1801 26/2 avsked för sjuklighet. Däremot har jag inte återfunnit familjen Erik Fyrman efter hans avsked.
 
mvh
Fredrik
 
(Meddelandet ändrat av FredrikD 2014-08-17 07:45)