NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2000-03-10

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2000-03-10
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2000-03-10, 20:23
Håkans ättlingar
 
Tabell 1
HÅKAN. Född ca 163. i Mackmyra hammare?, Valbo?,  
X? [C:1]. Död där [C:1]. Smed?.
 Gift ca 165. i Valbo?, X? med  OKÄND
(INGRID?/KERSTIN?) OKÄND. [Kyrkoräkenskaperna].  
Född ca 164. i Mackmyra hammare?, Valbo?, X?  
[Kyrkoräkenskaperna]. Begravd söndag 19/8 1716 i  
Mackmyra hammare, Valbo, X [Kyrkoräkenskaperna].  
OLOF HÅKANSSONS MODER.
 
Barn
 KARIN HÅKANSDOTTER. Född ca 16.. i Mackmyra  
hammare?, Valbo?, X? [C:1]. Död efter 1689 där  
[C:1]. Smedsdotter?. Dopfadder åt JOHAN HÅKANSSONS  
INGRID söndag 16/6 1689 i Valbo, X [C:1].
 JOEN (JON, JONAS) HÅKANSSON. Född ca 16.. i  
Mackmyra hammare?, Valbo?, X? [C:1]. Död efter  
16/10 1704 17.. där [C:1].
 JOHAN HÅKANSSON. Född ca 166. i Mackmyra  
hammare?, Valbo?, X? [Torhild Tengfalk]. Begravd  
söndag 4/7 1736 i Mackmyra hammare, Valbo, X  
[Kyrkoräkenskaperna]. Mästersmed vid Mackmyra  
hammare. (Se tabell 2).
 OLOF HÅKANSSON. Född ca 167. i Mackmyra hammare?,  
Valbo?, X? [Kyrkoräkenskaperna]. Begravd Kristi  
himmelfärdsdag 30/4 1752 i Forsbacka bruk, Valbo,  
X [Kyrkoräkenskaperna]. Smed. (Se tabell 5).
 
Tabell 2 (generation 1)
(från tabell 1)
JOHAN HÅKANSSON. Född ca 166. i Mackmyra hammare?,  
Valbo?, X? [Torhild Tengfalk]. Begravd söndag 4/7  
1736 i Mackmyra hammare, Valbo, X  
[Kyrkoräkenskaperna]. Mästersmed vid Mackmyra  
hammare.
 
Tabell 3 (generation 2)
(från tabell 2)
INGRID JOHANSDOTTER. Född onsdag 12/6 1689 i  
Mackmyra hammare, Valbo, X [C:1]. Döpt söndag 16/6  
1689 i Valbo, X [C:1]. Smedsdotter.  
Hammarsmedshustru.
 Gift lördag 5/2 1710 där med  OLOF ANDERSSON.  
[C:]. Född ca 168. i Mackmyra hammare?, Valbo?, X?  
[Vigselboken]. Död där? [Vigselboken]. Hammarsmed.
 
Barn
 ANDERS OLOFSSON. Född tisdag 8/11 1710 i Mackmyra  
Hammare, Valbo, X [C:2]. Begravd måndag 23/4 1722  
där [C:2]. Hammarsmedsson.
 1710-11-08 föddes OLOF ANDERSSONS i Mackmyra  
hammare, ANDERS.
 1722-04-23 begravdes Hammarsmeden OLOF ANDERSSONS  
son (ANDERS) vid Mackmyra hammare.
 JOHAN OLOFSSON. Född söndag 28/9 1712 i Mackmyra  
Hammare, Valbo, X [C:2]. Död i Mackmyra Hammare?,  
Valbo, X [C:2]. Hammarsmedsson.
 ANNA OLOFSDOTTER. Född lördag 5/6 1714 i Mackmyra  
Hammare, Valbo, X [C:2]. Död i Mackmyra Hammare?,  
Valbo, X [C:2]. Hammarsmedsdotter.
 OLOF OLOFSSON. Född lördag 27/9 1718 i Mackmyra  
Hammare, Valbo, X [C:2]. Död i Mackmyra Hammare?,  
Valbo, X [C:2]. Hammarsmedsson.
 1718-09-27 föddes hammarsmeden OLOF ANDERSSONS i  
Mackmyra, OLOF.
 MARIA OLOFSDOTTER. Född fredag 22/3 1723 i  
Mackmyra Hammare, Valbo, X [C:2]. Död i Mackmyra  
Hammare?, Valbo, X [C:2]. Hammarsmedsdotter.
 1723-03-22 föddes OLOF ANDERSSONS i Mackmyra  
hammare, MARIA.
 
Tabell 4 (generation 2)
(från tabell 2)
JOHAN JOHANSSON. Född söndag 31/10 1697 i Mackmyra  
hammare, Valbo, X [Torhild Tengfalk]. Döpt måndag  
1/11 1697 i Valbo, X [Torhild Tengfalk]. Död af  
ålder, 86 år 1 mån gl tisdag 8/12 1778 i  
Oslättfors Bruk, Hille, X [Tengfalk]. Mästersmed i  
Oslättfors 1749-56.
 
Tabell 5 (generation 1)
(från tabell 1)
OLOF HÅKANSSON. Född ca 167. i Mackmyra hammare?,  
Valbo?, X? [Kyrkoräkenskaperna]. Begravd Kristi  
himmelfärdsdag 30/4 1752 i Forsbacka bruk, Valbo,  
X [Kyrkoräkenskaperna]. Smed.
 1699-09-17 vigdes Smeddräng OLOF HÅKANSSON i  
Forsbacka med Brita Larsdotter i Forsbacka.
 1700-07-03 föddes smeden OLOF HÅKANSSONS i  
Forsbacka, KERSTIN. Döptes 8/7. Dopfaddrar:  
Bruukskarl:n i Forsbackan HANS SÄLGSTRÖM och  
FARB(RODREN) JOHAN HÅKANSSON. PÄR OHLS(SONS) i  
Öfwer Härade (Överhärde) HUSTRO och FARSYSTREN  
CAREN HÅKANSDOTTER.
 1702-09-15 föddes smeden OLOF HÅKANSSON  
Forsbacka, INGRID. Döpt 21/9. Insp:(ektor) HAN(S)  
GROOT. MORBRODREN JOHAN LARSSON. JOHAN HÅKANSSONS  
i Mackmyra HUSTRO och MORSYSTREN CAREN LARSDOTTER.
 1705-03-29 föddes smeden OLOF HÅKANSSON i  
Forsbacka, BRITA. Döpt 3/4. Död okt 1705.  
Dopfaddrar: Snickaren OLOF JOHANSSON i Gefle. Och  
HANS KRUSKOPP i Forsbacka. MATTZ JÖRANSSONS HUSTRU  
Ibm och JOHAN LARSSONS smedens HUSTRU ibidem.
 I oktober 1705 begravdes Smedens OLOF HÅKANSSONS  
dotter vid Forsbacka.
 1707-05-01 föddes smed OLOF HÅKANSSONS vid  
Forsbacka, BRITA. Döpt 5/5. Dopfaddrar: ANTONII  
ANDERSSON mölnare i Forsbacka och MORBRODER MATZ  
LARSSON Dito. Mölnarens HUSTRO och JOHAN  
ANDERSSONS ibidem HUSTRO.
 1710-03-31 föddes OLOF HÅKANSSONS i Forsbacka,  
LARS. Döptes 3/4. Dopfaddrar: HANS ERSSON i  
Tolfors. LARS LARSSON JUNIOR i Forsbacka. HUSTRU  
KARIN, MATS ERIKSSONS HUSTRU. HUSTRU BRITTA  
OLUFZDOTTER, PER JOHANSSONS HUSTRU ibidem.
 1714-02-21 föddes OLOF HÅKANSSONS i Forsbacka,  
KARIN. Döpt 28/2. Dopfaddrar: Hammarsmed OLOF  
ANDERSSON wjd Mackmyra. HANS LARSSON MORBRODREN.  
HUSTRU CHERSTIN HANSDOTTER i Forsbacka. Pigan  
BRITTA, N. E. (eller J.) Inspektorns piga.
 1714 24 juni begravdes Smedens OLOF HÅKANSSONS  
BARN vid Forsbacka.
 1752 30 april begravdes gamle Smeden OLOF  
HÅKANSSON vid Forsbacka.
 Gift söndag 17/9 1699 i Valbo, X med  BRITA
LARSDOTTER. [C:1]. Född ca 167. i Forsbacka bruk?,  
Valbo?, X? [C:1]. Död troligen efter 1752, ca 175.  
i Forsbacka bruk, Valbo, X [C:1]. Smedshustru. —  
Far: LARS. Född ca 164. i Forsbacka?, Valbo, X  
[C:1]. Död där [C:1]. Smed?.
 
Barn
 KERSTIN OLOFSDOTTER. Född tisdag 3/7 1700 i  
Forsbacka bruk, Valbo, X [C:1]. Smedsdotter.
 1743-04-16 vigdes JOHAN? ANDERSSON? Ytterhärde  
med KERSTIN OLOFSDOTTER i Forsbacka.
 INGRID OLOFSDOTTER. Född måndag 15/9 1702 i  
Forsbacka bruk, Valbo, X [C:1]. Smedsdotter.
 Gift torsdag 8/3 1722 i Valbo, X med  ERIK
ERIKSSON. [Vigselboken]. Född ca 170. i Oslättfors  
Bruk?, Hille?, X [Vigselboken]. Död där  
[Vigselboken].
 BRITA OLOFSDOTTER. Född onsdag 29/3 1705 i  
Forsbacka bruk, Valbo, X [C:1]. Smedsdotter.
 1705 begravdes Smedens OLOF HÅKANSSONS dotter vid  
Forsbacka.
 BRITA OLOFSDOTTER. Född onsdag 1/5 1707 i  
Forsbacka bruk, Valbo, X [C:1]. Smedsdotter.
 Gift 1° annandag pingst 26/5 1729 i Valbo, X med 
ERIK ERIKSSON. [C:2]. Född ca 170. i Forsbacka?,  
Valbo, X [C:2]. Död där [C:2]. Hammarsmed.
 Gift 2° tisdag 22/5 1744 i Valbo, X med  LARS
LARSSON. [C:2]. Född ca 17.. i Forsbacka?, Valbo,  
X [C:2]. Död där [C:2]. Bruksarbetare.
 LARS OLOFSSON. Född torsdag 31/3 1710 i Forsbacka  
bruk, Valbo, X [C:]. Smedson.
 KARIN OLOFSDOTTER. Född söndag 21/2 1714 i  
Forsbacka bruk, Valbo, X [C:]. Smedsdotter.