NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2000-03-10

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2000-03-10
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 1999-10-31, 15:42
Valbo-antavlehemsidorna på nätet av Tommy Forsling  
respektive Hans Groth är väl värda besök om man  
har anor i Valbo.
 
Svärmors farfars far Anders Wahlunds Valbo-anor
 
1. ANDERS ANDERSSON-WAHLUND. Född lördag 16/4 1796  
i Valbo Masugn, Valbo, X [C:2 1740-]. Döpt söndag  
17/4 1796 i Valbo, X [C:2 1740-]. Död måndag 30/8  
1852 i Kungsgården, Ovansjö, X [AI:19 1851-1855  
s.466]. Skogvaktarson. Skogvaktare. Dagakarl.  
Flyttade ca 1811 från Valbo Masugn, Valbo, X  
[AI:9A 1806-1811 s.109]. Flyttade ca 1811 till  
Hillsta, Ovansjö, X [AI:9B 1808-1813]. (Far 2, Mor  
3)
Gift söndag 29/10 1820 i Ovansjö, X med BRITA
JOHANSDOTTER-WAHLUND. Född påskaftonen 7/4 1792 i  
Mom nr 5 sub, Ovansjö, X [C:]. Döpt annandag påsk  
9/4 1792 i Ovansjö, X [C:]. Död 92 år gammal  
onsdag 21/5 1884 i Västerberg uthedes, Ovansjö, X.  
Begravd 1884 i Torsåker, X [C:]. Bergsmansdotter.  
Skogvaktar-och dagakarlshustru. - Far: JOHAN
ANDERSSON. Född söndag 1/7 1753 i Mom, Ovansjö, X  
[C:3 1741-1766]. Döpt söndag 8/7 1753 i Ovansjö, X  
[C:3 1741-1766]. Död af slag, 66 år gammal, måndag  
15/3 1819 i Mom, Ovansjö, X [AI:10A 1814-20,  
s.20]. Begravd söndag 21/3 1819 i Ovansjö, X [F:1  
1741-1829]. Bondeson. Bergsman. Dagakarl. Mor:
ANNA OLOFSDOTTER. Född onsdag 20/2 1765 i Bro,  
Ovansjö, X [C:3 1741-1766]. Död av ålder 76 år gl,  
måndag 11/10 1841 i Mom uthedes, Ovansjö, X [15A  
1841-46 s.43]. Begravd söndag 17/10 1841 i  
Ovansjö, X [F:2 1829-1862]. Soldatdotter.  
Bergsmans-, bond-och dagakarlshustru.
 
 
I
2. ANDERS OLOFSSON-WAHLUND. Född fredag 9/7 1756 i  
Valbo Masugn, Valbo, X [C:2 1741-1801]. Död 73 år  
gammal måndag 20/7 1829 i Hillsta, Ovansjö, X.  
Skogvaktare vid Valbo Masugn. Flyttade ca 1811  
från Valbo Masugn, Valbo, X [AI:9A 1806-1811  
s.109]. Flyttade ca 1811 till Hillsta, Ovansjö, X  
[AI:9B 1808-1813]. (Barn 1, Far 4, Mor 5)
Gift 1° fredag 26/12 1783 i Valbo, X med ANNA
GABRIELSDOTTER. [C:2 1741-1801]. Se 3.
Gift 2° torsdag 26/12 1799 i Valbo, X med
KATARINA, CAJSA SÖDERSTRÖM-WAHLUND. [C:2  
1741-1801]. Född 1759 i Hillsta?, Ovansjö?, X. Död  
ca 66 år torsdag 27/4 1826 i Hillsta, Ovansjö, X.
 
3. ANNA GABRIELSDOTTER. Född fredag 4/7 1760 i  
Mackmyra Hammare, Valbo, X [C:2 1741-1801]. Död 39  
år 2 mån 15 dar gammal torsdag 19/9 1799 i Valbo  
Masugn, Valbo, X [C:2 1740-]. Begravd måndag 30/9  
1799 i Valbo, X [C:2 1741-1801]. Skogvaktarhustru.  
Flyttade från Mackmyra Hammare, Valbo, X. (Barn 1,  
Far 6, Mor 7)
 
 
II
4. OLOF ANDERSSON. Född ca 1718 i Åsbo Nr 1,  
Hedesunda, X [Hedesundaboken]. Död af wattusot, 54  
år gl måndag 31/8 1772 i Valbo Masugn, Valbo, X  
[F:1 1753-1811]. Begravd onsdag 2/9 1772 i Valbo,  
X [F:1 1753-1811]. Flyttade 1750 från Åsbo Nr 1,  
Hedesunda, X [Hedesundaboken]. Flyttade 1750 till  
Valbo Masugn?, Valbo, X [Hedesundaboken]. (Barn 2,  
Far 8, Mor 9)
Gift söndag 19/10 1755 i Valbo, X med KARIN,
KATARINA SIMONSDOTTER. [C:2 1741-1801]. Se 5.
 
5. KARIN, KATARINA SIMONSDOTTER. Född ca 1729 i  
Valbo Masugn, Valbo, X [C:1 1688-1740, 1729  
saknas]. Död af Ålder, 82 år gammal lördag 7/11  
1807 där [F:1 1753-1811]. Begravd söndag 15/11  
1807 i Valbo, X [F:1 1753-1811]. (Barn 2, Far 10,  
Mor 11)
 
6. GABRIEL ANDERSSON. Född ca 1725 i Valbo?, X?.  
Död af Hetsig Feber torsdag 25/2 1790 i Mackmyra  
Hammare, Valbo, X [F:1 1753-1801]. Begravd 65 år  
gammal söndag 7/3 1790 i Valbo, X [F:1 1753-1801].  
Mästersven vid Mackmyra Hammare. Blind smed. (Barn  
3, Far 12, Mor 13)
Gift söndag 3/11 1751 där med BRITA ANDERSDOTTER.  
Se 7.
 
7. BRITA ANDERSDOTTER. Född onsdag 6/12 1727 i  
Västbyggeby, Valbo, X [C:1 1688-1740]. Döpt söndag  
10/12 1727 i Valbo, X [C:1 1688-1740]. Död af  
Ålder, 81 år gl lördag 16/7 1808 i Mackmyra  
Hammare, Valbo, X [F:1 1753-1811]. Begravd tisdag  
19/7 1808 i Valbo, X [F:1 1753-1811]. Piga i  
Västbyggeby. Mästersvenshustru vid Valbo Masugn.  
Flyttade från Västbyggeby, Valbo, X [C:1  
1688-1740]. Flyttade till Mackmyra Hammare, Valbo,  
X [AI:4A 1756 s.13]. (Barn 3, Far 14, Mor 15)
 
 
III
8. ANDERS BENGTSSON. Född 1678 i Åsbo Nr 1,  
Hedesunda, X [Hedesundaboken]. Död 68 år gammal  
söndag 11/1 1747 där [Hedesundaboken].  
Skattebonde. (Barn 4, Far 16, Mor 17)
Gift måndag 21/9 1703 i Valbo, X med BRITA
SAMUELSDOTTER. [C:1 1688-1740]. Se 9.
 
9. BRITA SAMUELSDOTTER. Född 1679 i Valbo, X  
[Hedesundaboken]. Död ca 82 år gammal fredag 12/2  
1762 i Åsbo Nr 1, Hedesunda, X [Hedesundaboken].  
Bondhustru. (Barn 4, Far 18, Mor 19)
 
10. SIMON ERIKSSON. Född ca 1688 i Valbo Masugn?,  
Valbo?, X?. Död efter 1767 i Valbo Masugn, Valbo,  
X [AI:5 1760-1763 s.13]. Bokare vid Valbo Masugn.  
(Barn 5, Far 20)
Gift 1° ca 171. i Valbo?, X? med KARIN OKÄND. [C:1  
1688-1740]. Se 11.
Gift 2° fredag 26/10 1733 i Valbo, X med KARIN,
KATARINA NILSDOTTER. [C:1 1688-1740 Vigselboken].  
Född fredag 19/12 1690 i Östen, Valbo, X [AI:4A  
1756 s.13]. Döpt söndag 21/12 1690 i Valbo, X [C:1  
1688-1740]. Död af Ålder, 79 år gammal måndag 23/2  
1767 i Valbo Masugn, Valbo, X [F:1 1753-1811].  
Bokarehustru vid Valbo Masugn. - Far: NILS
LARSSON. Född ca 165. i Östen?, Valbo?, X?. Död  
där. Bonde?. Mor: OKÄND ANDERSDOTTER. Född ca 166.  
i Valbo?, X? [C:1 1688-1740]. Död i Östen, Valbo,  
X [C:1 1688-1740]. Bondhustru?.
 
11. KARIN OKÄND. Född ca 169. i Valbo?, X? [C:1  
1688-1740]. Begravd ca söndag 4/3 1733 i Valbo  
Masugn, Valbo, X [LIA:2 1697-1741  
Testamentspengar]. Bokarehustru vid Valbo Masugn.  
(Barn 5)
 
12. ANDERS GABRIELSSON. Född ca 169. i Valbo?, X?  
[AI:1 (1709-1740) 1739 s.64]. Begravd ca söndag  
28/2 1748 i Mackmyra Hammare, Valbo, X [LIA:3  
1741-1802]. Hammarsmed. Mästersmed. (Barn 6, Far  
24)
Gift 1° ca 172. i Valbo?, X? med ELISABET. [AI:1  
(1709-1740) 1739 s.64]. Se 13.
Gift 2° 174. i Valbo, X med ANNA. Född ca 1692 i  
Valbo?, X? [F:1 1753-1801]. Död 90 år gammal  
tisdag 22/1 1782 i Mackmyra Hammare, Valbo, X [F:1  
1753-1801]. Begravd söndag 3/2 1782 i Valbo, X  
[LIA:2 1697-1741].
 
13. ELISABET. Född ca 169. i Mackmyra Hammare?,  
Valbo?, X? [AI:1 (1709-1740) 1739 s.64]. Begravd  
ca söndag 16/3 1740 i Mackmyra Hammare, Valbo, X  
[LIA:2 1697-1741 Testamentspgr].  
Mästersmedshustru. (Barn 6)
 
14. ANDERS PERSSON. Född 1702? eller ca 1698 i  
Västbyggeby, Valbo, X [AI:6 1764-1767]. Död av  
ålder, 66 år gammal måndag 14/3 1768 där [F:1  
1753-1801]. Begravd söndag 27/3 1768 i Valbo, X  
[F:1 1753-1801]. Bondson och bonde i Västbyggeby,  
Valbo. (Barn 7, Far 28, Mor 29)
Gift 1° söndag 11/10 1724 där med KERSTIN,
KRISTINA LARSDOTTER. [C:1 1688-1740]. Se 15.
Gift 2° annandag pingst 11/6 1739 i Valbo, X med
ANNA JONSDOTTER. [C:1 1688-1740]. Född ca 171. i  
Dalen, Valbo, X [C:1 1688-1740]. Död af Ålder, 77  
år gammal måndag 9/2 1767 i Västbyggeby, Valbo, X  
[C:1 1688-1740]. Begravd söndag 22/2 1767 i Valbo,  
X [F:1 1753-1801]. Bondhustru i Västbyggeby,  
Valbo. - Far: JON eller JONAS. Född i Dalen?,  
Valbo?, X. Död där. Bonde?.
 
15. KERSTIN, KRISTINA LARSDOTTER. Född ca 169. i  
Bäck, Valbo, X [C:1 1688-1740]. Begravd ca söndag  
17/9 1738 i Västbyggeby, Valbo, X [LIA:2 1697-1741  
Testamentspengar]. Piga i Bäck. Bondhustru i  
Västbyggeby, Valbo. (Barn 7, Far 30, Mor 31)
 
 
IV
16. BENGT ANDERSSON. Född ca 164. i Hedesunda?, X  
[Hedesundaboken]. Död söndag 27/3 1710 i Åsbo Nr  
1, Hedesunda, X [Hedesundaboken]. Skattebonde.  
(Barn 8, Far 32)
Gift före 1678, ca 167. i Hedesunda, X med KARIN,
KATARINA OLOFSDOTTER. [Hedesundaboken]. Se 17.
 
17. KARIN, KATARINA OLOFSDOTTER. Född ca 165. i  
Åsbo Nr 1, Hedesunda, X [Hedesundaboken]. Död  
söndag 8/9 1695 där [Hedesundaboken]. Bondhustru.  
(Barn 8, Far 34, Mor 35)
 
18. SAMUEL JONSSON. Född ca 165. i Häcklinge?,  
Valbo?, X?. Begravd 6:-, ca söndag 5/5 1717 i  
Häcklinge, Valbo, X [LIA:2 1697-1741  
testamentpengar]. (Barn 9, Far 36, Mor 37)
Gift 1° ca 167. i Valbo?, X? med OKÄND OKÄND. [C:1  
1688-1740 vigselbok]. Född ca 165. i Valbo?, X?.  
Död ca 1695-1696 i Häcklinge, Valbo, X [C:1  
1688-1740 vigselbok]. Bondhustru.
Gift 2° fredag 24/6 1698 i Valbo, X med ANNA
ANDERSDOTTER. [C:1 1688-1740 vigselboken]. Se 19.
Gift 3° söndag 22/1 1711 i Valbo, X med MARGARETA
OLOFSDOTTER. [C:1 1688-1740]. Född ca 168. i Ön?,  
Valbo?, X [C:1 1688-1740]. Död efter 1711 i  
Häcklinge, Valbo, X [C:1 1688-1740]. Bondhustru.
 
19. ANNA ANDERSDOTTER. Född ca 167. i Valbo?, X?  
[AI:1 1709-1740, 14/10 1709]. Begravd 5:10 +  
fattiga 1:-, ca söndag 30/1 1710 i Häcklinge,  
Valbo, X [LIA:2 1697-1741]. Bondhustru i  
Häcklinge, Valbo. (Barn 9)
 
20. ERIK. Född ca 165. i Valbo?, X?. Död där.  
(Barn 10)
 
24. GABRIEL. Född ca 166. i Valbo?, X? [AI:1  
(1709-1740) 1739 s.64]. Begravd ca söndag 1/8 1742  
i Mackmyra Hammare, Valbo, X [LIA:3 1741-1802].  
Mästersmedsfader. (Barn 12)
 
28. PER PERSSON. Född ca 166. i Västbyggeby,  
Valbo, X [C:1 1688-1740]. Begravd ca tisdag 7/7  
1730 där [AI:1 1709-1740 s.15]. Bonde i  
Västbyggeby, Valbo. (Barn 14, Far 56, Mor 57)
Gift söndag 5/10 1702 i Valbo, X med BRITA
ANDERSDOTTER. [C:1 1688-1740]. Se 29.
 
29. BRITA ANDERSDOTTER. Född ca 166. i Bäck,  
Valbo, X [C:1 1688-1740]. Begravd ca söndag 16/4  
1749 i Västbyggeby, Valbo, X [LIA:3 1741-1802].  
Bondhustru. Änka. (Barn 14, Far 58)
 
30. LARS JÖNSSON. Född ca 166. i Bäck, Valbo, X  
[C:1 1688-1740]. Begravd söndag 7/1 1722 där [C:1  
1688-1740]. Bonde?. (Barn 15, Far 60, Mor 61)
Gift söndag 7/10 1694 i Valbo, X med BRITA
ERIKSDOTTER. [C:1 1688-1740 vigselboken]. Se 31.
 
31. BRITA ERIKSDOTTER. Född ca 166. i Åsbyggeby,  
Valbo, X [C:1 1688-1740 vigselboken]. Död onsdag  
25/3 1747 i Bäck, Valbo, X [LIA:3 1741-1802].  
Bonddotter. Bondhustru. (Barn 15, Far 62)
 
 
V
 
34. OLOF PERSSON. Född ca 162. i Hedesunda?, X  
[Hedesundaboken]. Död söndag 27/1 1689 i Åsbo Nr  
1, Hedesunda, X [Hedesundaboken]. Skattebonde 1675  
i Åsbo nr 1, Hedesunda. (Barn 17, Far 68)
Gift ca 165. i Hedesunda?, X med MARGARETA
LARSDOTTER. [Hedesundaboken]. Se 35.
 
35. MARGARETA LARSDOTTER. Född ca 163. i  
Hedesunda?, X [Hedesundaboken]. Död söndag 22/2  
1713 i Åsbo Nr 1, Hedesunda, X [Hedesundaboken].  
Bondhustru. (Barn 17, Far 70)
 
36. JON (JOEN, JONAS) SAMUELSSON. Född ca 162. i  
Häcklinge, Valbo, X [LIA:2 1697-1741  
testamentspengar]. Begravd Test.pgr 6:-, fatt  
1:-söndag 17/2 1707 där [LIA:2 1697-1741]. Bonde?.  
(Barn 18, Far 72, Mor 73)
Gift ca 165. i Valbo?, X? med OKÄND OKÄND. Se 37.
 
37. OKÄND OKÄND. Född ca 162. i Valbo?, X? [C:1  
1688-1740 vigselboken]. Begravd Testamentspengar  
6:-, ca söndag 12/12 1697 i Häcklinge, Valbo, X  
[C:1 1688-1740]. Bondhustru. (Barn 18)
 
56. PER LARSSON. Född ca 163. i Västbyggeby?,  
Valbo?, X [AI:1 (1709-1740) 1709 s.15]. Begravd ca  
söndag 1/2 1713 i Västbyggeby, Valbo, X [LIA:2  
1697-1741 testamentspengar]. Bonde i Västbyggeby,  
Valbo. (Barn 28, Far 112)
Gift ca 166. i Valbo?, X? med OKÄND OKÄND. Se 57.
 
57. OKÄND OKÄND. Född ca 164. i Västbyggeby?,  
Valbo?, X [LIA:2 1697-1741 testamentspengar].  
Begravd ca söndag 26/4 1708 i Västbyggeby, Valbo,  
X [LIA:2 1697-1741 testamentspengar]. Bondhustru.  
(Barn 28)
 
58. ANDERS (PERSSON?, BENGTSSON?, SIMONSSON?
ERIKSSON?). Född ca 163. i Bäck?, Valbo?, X [C:1  
1688-1740]. Död i Bäck, Valbo, X [C:1 1688-1740].  
Bonde?. (Barn 29)
 
60. JÖNS LARSSON. Född ca 163. i Bäck?, Valbo?, X?  
[C:1 1688-1740 vigselboken]. Död 1694-97? i Bäck,  
Valbo, X [C:1 1688-1740 vigselboken]. Bonde i  
Västbyggeby, Valbo. (Barn 30)
Gift ca 166. i Valbo?, X? med OKÄND OKÄND. [LIA:1  
1651-1694 testamentspengar]. Se 61.
 
61. OKÄND OKÄND. Född ca 163. i Bäck?, Valbo?, X?  
[LIA:1 1651-1694 testamentspengar]. Död efter 12/8  
1675 i Bäck, Valbo, X [LIA:1 1651-1694  
testamentspengar]. Bondhustru. (Barn 30, Mor 123)
 
VI
 
72. SAMUEL LARSSON?. Född ca 159. i Häcklinge?,  
Valbo?, X? [LIA:2 1697-1741 testamentspengar].  
Begravd 1/5-12/8 1675 i Häcklinge, Valbo, X [LIA:1  
1651-1694 testamentspengar]. Bonde?. (Barn 36, Far  
144)
Gift ca 162. i Valbo?, X? med OKÄND OKÄND. [LIA:1  
1651-1694 testamentspenningar]. Se 73.
 
73. OKÄND OKÄND. Född ca 160. i Valbo?, X? [LIA:1  
1651-1694 testamentspengar]. Död 1/5 1678-1/5 1679  
i Häcklinge, Valbo, X [LIA:1 1651-1694  
testamentspgr]. (Barn 36)
 
112. LARS ERLANDSSON? Född ca 160. i Västbyggeby?,  
Valbo?, X [AI:1 (1709-1740) 1709 s.15]. Död där  
[AI:1 (1709-1740) 1709 s.15]. Bonde?. (Barn 56,  
Far 224)
 
123. OKÄND OKÄND. Född ca 160. i Bäck?, Valbo?, X?  
[LIA:1 1651-1694 testamentspengar]. Begravd ca  
tisdag 24/2 1674 i Bäck, Valbo, X [LIA:1 1651-1694  
testamentspengar]. Bondhustru?. (Barn 61)
 
VII
144. LARS OLOFSSON???. Född ca 156. i Häcklinge,  
Valbo, X [Nina Lundgren]. Död där [Nina Lundgren].  
(Barn 72)
...........