NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2000-03-10

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2000-03-10
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 1999-05-11, 13:20
Här kommer mina anor från Valbo för kontakt framåt och bakåt!
 
Per Wallbergs anor i Valbo
 
 
1. PER*, PETER PERSSON-WALLBERG. Född söndag 22/10 1738 i Valbo Masugn, Valbo, X [C:1]. Död af Lungsot, 47 år gammal tisdag 16/4 1782 i Gävle, X [CI:6 1770-1789, står ERIC!]. Dräng i Hamrånge. Timmerman i Gävle. Lyst första gången söndag 22/9 1765 Gävle, X [Vigselbok].
 22/9 1765 Lystes för första gången för Timmermannen ärlig och wälförståndig PEHR WALLBERG, född i Walbo församling år 1737 samt ärliga och gudfruktiga pigan CATHARINA AXNER född i Hamrånge år 1736. Efter trenne föregångna oklandrade lysningar sammanwigdes d. 15 Octob. (Gävle C:9). (Far 2, Mor 3)
Gift tisdag 15/10 1765 i Gävle, X med  KATARINA*  OLOFSDOTTER- AXNER- WALLBERG. [C:9]. Född torsdag 7/6 1733 i Axmarby Nr 4, Hamrånge, X [C:1]. Död af slag 57 år, klockor -:12 öre måndag 26/4 1790 i Gävle, X [CI:7 1790-1800 s.60]. Bonddotter. Timmermanshustru och -änka. - Far:  OLOF*  JÖNSSON. Född 1685 i Axmarby Nr 4, Hamrånge, X [AI:1 + Gerth Axner]. Död Axmarby Nr 4, Hamrånge, X [AI:1 + Gerth Axner]. Bonde. Mor:  KERSTIN*  LARSDOTTER. Född 1694 i Axmarby?, Hamrånge?, X? [AI:1 + Gerth Axner]. Död ca 69 år gammal 1763 i Axmarby Nr 4, Hamrånge, X [AI:1]. Bondhustru.
 
 
I
2.  PER*  ANDERSSON- WALLBERG. Född lördag 11/7 1703 i Valbo Masugn, Valbo, X [C:1 1688-1740]. Död 47 år gammal, ca ../7 1750 Valbo Masugn, Valbo, X [LI:A2 1695-1740]. Begravd söndag 5/8 1750 i Valbo, X [LI:A2 1695-1740]. Vid Masungen i Valbo. (Barn 1, Far 4, Mor 5)
Gift söndag 19/10 1729 Valbo, X med  BRITA*  HANSDOTTER. [C:1]. Se 3.
 
3.  BRITA*  HANSDOTTER. Född tisdag 4/9 1706 i Ön, Valbo, X [AI:1 1748-49 + C:1 vigselbok]. Död nästan 76 år gammal onsdag 21/8 1782 i Valbo Masugn, Valbo, X [F:1]. Begravd söndag 25/8 1782 i Valbo, X [F:1]. Hustru och änka. (Barn 1, Far 6, Mor 7)
 
 
II
4.  ANDERS*  PERSSON. Född 1663? eller ca 166. i Valbo Masugn?, Valbo?, X? [AI:1 1748-49]. Död ../6 1740 i Valbo Masugn, Valbo, X [LI:A3 1741-1802+LIB:1 1753-1770]. Begravd söndag 15/6 1740 i Valbo, X [LI:A3 1741-1802+LIB:1 1753-1770]. Hyttedräng vid Valbo Masugn. ANDERS HYTTEDRENG skyldig kyrkan 3:-1689 Valbo, X [LIA:2 1697-1741]. OBS! Det finns en ANDERS ANDERSSON HYTTEDRÄNG vid Valbo Masugn vid den här tiden!!! Testamentespenningar söndag 15/6 1740 i Mackmyra, Valbo, X [Kyrkoräkenskaperna].
 Är detta verkligen rätt ANDERS PERSSON som dör 1740 i Mackmyra??? Ca 77 år gammal isåfall! (Barn 2, Far 8)
Gift söndag 19/10 1702 i Valbo, X med  MARGARETA*  MATSDOTTER. [C:1 vigselbok]. Se 5.
 
5.  MARGARETA*  MATSDOTTER. Född ca 1665-1666 i Ön, Valbo, X. Död af Ålderdom, 89 år gammal måndag 24/3 1755 i Valbo Masugn, Valbo, X [F:1]. Begravd långfredagen 28/3 1755 i Valbo, X [F:1].
 Ur födelseboken: 7/2 1696 SACHRIS ERSSONS (och MARGARETA MATSDOTTERS) på Öön son ERICH, död in Januario 1698. Döpt 9/2. Faddrar: OLOF PÄRSSON och JON NILSSON på Öön, Dito JON NILLS HUSTRU och MORSYSTREN KAREN MATZDOTTER ibid:.
 Vid sitt andra gifte med ANDERS PERSSON 19/10 1702 står det att hon är från Masugnen, men dit har hon har väl kommit genom giftermålet med ZACHRIS ERSSON. (Barn 2, Far 10, Mor 11)
Gift 1° söndag 10/11 1695 Valbo, X med  ZACHARIAS*,  ZACHRIS  ERIKSSON. [C:1 vigselbok]. Född ca 166. i Valbo Masugn?, Valbo?, X? [C:1 vigselbok]. Begravd Test pgr 4:-, ca söndag 12/2 1699 i Valbo Masugn, Valbo, X [LIA:2 1697-1741]. - Far:  ERIK*. Född ca 163. i Valbo?, X? [C:1 vigselbok]. Död Valbo?, X? [C:1 vigselbok].
 
6.  HANS*  JOHANSSON. Född ca 168. i Ön, Valbo, X [C:1]. Begravd söndag 16/11 1735 i Valbo, X. (Barn 3, Far 12, Mor 13)
Gift söndag 8/10 1705 Valbo, X med  MARGARETA*  OLOFSDOTTER. [C:1 vigselbok]. Se 7.
 
7.  MARGARETA*  OLOFSDOTTER. Född 1684-1685 i Lärkebo, Valbo, X [C:1 vigselbok]. Död af ålderdom 73 år gammal tisdag 24/10 1758 i Ön, Valbo, X [Dödboken]. Begravd söndag 5/11 1758 i Valbo, X [Dödboken]. Bondhustru. (Barn 3, Far 14, Mor 15)
 
 
III
8.  PER*  ANDERSSON???. Född ca 163. i Valbo?, X? [C:1 vigselbok]. Testamentspengar 5:8, söndag 13/11 1698 i Mackmyra?, Valbo?, X? [LIA:1 1651-94]. Bonde?. (Barn 4)
 
10.  MATS*  ANDERSSON. Född ca 163. i Ön?, Valbo?, X [C:1 vigselbok]. Begravd Test pgr 6:-söndag 26/2 1699 i Ön, Valbo, X [LIA:2 1697-1741]. Bonde?. Bötespengr 3:-för försumelse att akta sitt barn för kvävande söndag 26/1 1673 [LIA:1]. (Barn 5, Far 20)
Gift ca 165. i Valbo?, X med  OKÄND  OKÄND. [LIA:2 1697-1741]. Se 11.
 
11.  OKÄND  OKÄND. Född ca 163. Död JOEN MATTSONS MODER söndag 5/3 1711 på Ön, Valbo, X [LIA:2 1697-1741]. Bondhustru på Ön i Valbo. (Barn 5)
 
12.  JOHAN*  HANSSON. Född ca 165. i Bäck?, Valbo, X [Domboken 16/10 1677 s.250]. Död ../11 1717 i Ön, Valbo, X [Dödboken]. Begravd söndag 24/11 1717 i Valbo, X [Dödboken]. Bonde i Bäck och Ön, Valbo.
 Domboken 16/10 1677 s.250: Uppböd JOHAN HANSSON i Bäck andra gången hemmanet Öön af 4 1/2 (öre) bestående, det han Köpt 1677 25/5 af BRITA PERSDOTTER i Öön, GÖLI PERSDOTTER, KARIN PERSDOTTER i Hedesunda och PEDER LARSSON. Köpte 4 1/2 öres hemman fredag 25/5 1677 i Ön, Valbo, X [Domboken].
 (Ur brev från Nina Lundgren april 1997): PEDER LARSSON i Öön är antagligen den Nämndeman som sedan länge figurerat i protokollen. Det finns ännu en PEDER LARSSON som kallas ung PER LARSSON. Denne senare är son till Regementsskrivare LARS JONSSON BERG, som bor på ett hemman i Öön sedan 1640-talet eller tidigare. Denne Ung PER LARSSON omtalas dock som död i protokoll sedan 1675. Detta senare hemman ägs sedan från 1675 av NILS OLSSON WASS, som är min ana. Hälsningar Nina. Frij gifter till kyrkan 3:-, ../5 1681 i Valbo, X [LIA:1 1651-1694]. Frij gifter till kyrkan 3:-, ../5 1686 Valbo, X [LIA:1 1651-1694]. (Barn 6, Far 24, Mor 25)
Gift före 1685, ca 168. i Valbo?, X? med  ANNA*. Se 13.
 
13.  ANNA*. Född ca 165. i Valbo?, X?. Död ../2 1733 i Ön, Valbo, X [Dödboken]. Begravd söndag 4/3 1733 i Valbo, X [Dödboken]. Bondhustru i Ön, Valbo. Dopvittne åt AND PERSSONS barn ANDERS torsdag 16/2 1688 i Överhärde, Valbo, X. (Barn 6)
 
14.  OLOF*  DANIELSSON. Född ca 165. i Lärkebo, Valbo, X [Dödboken]. Begravd söndag 17/7 1720 i Valbo, X [Dödboken]. Bonde i Lärkebo, Valbo. Test pgr 3:-för pigan söndag 19/6 1704 i Lärkebo, Valbo, X [LIA:2 1697-1741]. (Barn 7, Far 28, Mor 29)
Gift före 1685, ca 168. i Valbo?, X? med  BRITA*. [Dödboken]. Se 15.
 
15.  BRITA*. Född ca 166. i Valbo?, X? [Dödboken]. Begravd söndag 23/10 1726 i Lärkebo, Valbo, X [Dödboken]. Bondhustru i Lärkebo, Valbo. (Barn 7)
 
 
IV
20.  ANDERS*. Född ca 160. i Ön?, Valbo?, X. Död Ön?, Valbo?, X. Bonde?. (Barn 10)
 
24.  HANS*  HANSSON?,  OLOFSSON?. Född ca 162. i Bäck?, Valbo?, X?. Död Bäck?, Valbo?, X? [Domboken 16/10 1677 s.250]. Bonde? i Bäck?, Valbo?.
 Domboken 16/10 1677 s.250: Uppböd JOHAN HANSSON i Bäck andra gången hemmanet Öön af 4 1/2 (öre) bestående, det han Köpt 1677 25/5 af BRITA PERSDOTTER i Öön, GÖLI PERSDOTTER, KARIN PERSDOTTER i Hedesunda och PEDER LARSSON.
 (Ur brev från Nina Lundgren april 1997): PEDER LARSSON i Öön är antagligen den Nämndeman som sedan länge figurerat i protokollen. Det finns ännu en PEDER LARSSON som kallas ung PER LARSSON. Denne senare är son till Regementsskrivare LARS JONSSON BERG, som bor på ett hemman i Öön sedan 1640-talet eller tidigare. Denne Ung PER LARSSON omtalas dock som död i protokoll sedan 1675. Detta senare hemman ägs sedan från 1675 av NILS OLSSON WASS, som är min ana. Hälsningar Nina. (Barn 12)
Gift med  OKÄND  OKÄND. Se 25.
 
25.  OKÄND  OKÄND. Född ca 162. i Bäck?, Valbo?, X? [LIA:1 1651-1694 testamentspengar]. Död ca ../3 1675 i Bäck, Valbo, X [LIA:1 1651-1694 testamentspengar]. (Barn 12)
 
28.  DANIEL*  OLOFSSON. Född ca 162. i Lärkebo?, Valbo?, X?. Test pgr 5:20 söndag 30/10 1704 i Valbo, X [LIA:2 1697-1741]. Bonde i Lärkebo, Valbo. Frijgifne pr till kyrkan 2:-eft siukdom, ca 1/5 1673-1/5 1674 [LIA:1 1651-94]. Fri gifter till kyrkan 12:-, 1/5 1680-1/5 1681 Valbo, X [LIA:1 1651-1694]. Dhe övriga fri gifter tillhopa 24:16, 1/5 1680-1/5 1681 Valbo, X [LIA:1]. (Barn 14, Far 56)
Gift före 1665, ca 165. i Valbo?, X? med  OKÄND. [Dödboken]. Se 29.
 
29.  OKÄND. Född ca 163. i Valbo?, X? [Dödboken]. Testamentspennigar 8:-, fattige 1:-, måndag 12/12 1692 i Valbo, X [LIA:1 1651-1694]. Bondhustru i Lärkebo, Valbo. (Barn 14)
 
 
V
56.  OLOF*  JONSSON???. Född ca 159. i Lärkebo?, Valbo?, X?. Testamentspenningar 8:-, ../7 1682 i Lärkebo, Valbo, X [LIA:1 1651-1694]. Bonde i Lärkebo, Valbo. (Barn 28, Far 112)
 
 
VI
112.  JON*?. Född ca 156. i Valbo?, X?. Död Valbo?, X?. Bonde eller borgare. (Barn 56)