NULL Skriv ut sidan - Ramkvilla dödbok 1753!

Anbytarforum

Titel: Ramkvilla dödbok 1753!
Skrivet av: Christer Ljung skrivet 2010-04-16, 11:53
Hej!
 
Kan någon vara snäll och räta ut frågetecknen och rätta ev. fel i min översättning nedan!
 
Med vänliga hälsningar
Christer Ljung
 
 d 14 octob. begrofs Jöns Pehrsson uti Hörjesåhs sörg. född uti Dragsnäs 1695 d. 29.  
septemb. af ärliga föräldrar, fadern Pehr Pehsson och modern Marit Jönsdotter. varit någr  
år i wiås och åsgjöle, hos sin broder afledne comminister Glisonius innan han ..? dog därstädes. 1715 gifte han sig 20 åhr gl med enkan Margareta Ivarsdotter uti Hörjesåhs sörg. Med henne aflat 2:ne döttrar ......? Margareta döde 1739 .. ? Sedan han lefvat äktenskap i väl 24 åhr. 3 åhr enkioman. 1742 d 24 octob ingick äktenskap med pigan Sara Jönsdotter i Bränderyd, aflat 1 dotter, Karin 9 åhr gl och ....! För 6 åhr sedan föll han af en...? och slog sig fördärvad i lår och barm .... .? Död någo för  ....?tjänt allt ...? d 28 septemb sist  ..? har han sistledn och död d 2 octob en morgon tidigt, lefvat uti 58 åhr och 3 dagar. lärer af slag dödt.  .....? och alltid gudfruktigt, ....?
 

(https://forum.rotter.se/discus/messages/29510/283873.jpg)