NULL Skriv ut sidan - Reslöv husförhörslängd

Anbytarforum

Titel: Reslöv husförhörslängd
Skrivet av: Hans Rosenlund skrivet 2006-12-27, 18:37
Fest 2. Paschat[?]: begrofs Rusthållaren Jöns Jepsson i Sebbarp, som varit tillika Reslöfs Kyrkwärd de innemot 50 åhr. Han var född i Sebbarp d 23 aug 1735. warit gift 1sta gången med Ola Sjunnes dotter Maria i Åkarp, och med henne haft flera barn af hka 3 döttrar lefwa efter honom, efter[?] den hustruns död gifte han sig 2dra gången med Anders Anders Stjufdotter Kjerstina Olsdotter af Södra Reslöf med hken han haft 1 son och 3ne döttrar som [?=liksom?] deras Moder efterlefwa honom. Har warit sjuk 3ne veckors[?] tid, död d 11 april i Sebbarp, sedan han lefwat ärligt och wäl i 72 åhr och 8 månader.
 
I marginalen står det att han dog av ålderdom.
 
Några frågetecken kvarstår, men jag hoppas att detta givit något mera än vad du redan uttytt.
MVH/Hans