NULL Skriv ut sidan - Reslöv husförhörslängd

Anbytarforum

Titel: Reslöv husförhörslängd
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2006-12-20, 17:38
Hej Anders!
 
166, 1837, 14 Oct, 39
utgått frisk
 
Göran Hansson har warit husman i Reslöf men blifvit genom bränvins supande  
så till kropp och själ fördärfvad och förslöad
att med honom i förbättrings väg ingen ting
med framgång kunnat åtgöras. Han är  
i yttersta grad osnygg och ligger beständigt
af oförmåga, att kunna röra sig.
1841 i October visat teckn till redighet och börjat ligga torr,
flyttad i bättre rum d. 20 oct:r Derefter allt mer och  
mer förbättrad, så att han vid årets slut ansågs  
kunna från Hospitalet utlämnas, af Kroppslig
svaghet har sådant fördröjts till d. 18 Maji 1842
då Jöran utgick till hemorten.
 
Bästa hälsningar
Magnus