NULL Skriv ut sidan - Malmö Caroli och S:t Pauli, Gid: 1308.5.25400 och 1312.98.28300

Anbytarforum

Titel: Malmö Caroli och S:t Pauli, Gid: 1308.5.25400 och 1312.98.28300
Skrivet av: Björn Johnsson skrivet 2006-02-15, 17:56
Christer.
 
Jag tolkar anteckningarna på följade sätt:
 
Kyrkoherden vidtalas innan Andersson antecknas till nattvardsgång _ varnad för dryckenskap och våldsamhet  
 
Afled ombord å ”Hjalmar” derigenom att han, enl. Kapten A. Anderssons bref af d. 9/11 1892, fastnat med kläderna i axeln af maskinen, hvarvid ena armen afslitits, begrofs under vanliga ceremonier.
Tillhör dödsfallet No 437.
 
Alltså gäller anteckningen dödfallet inunder gällande Sjömannen Sven Jakobsson. Man har felaktigt skrivit anteckningen på fel rad.
 
Ola Andersson dog av lunginflammation.
 
Mvh
Björn