NULL Skriv ut sidan - Eker C:3 sid 86

Anbytarforum

Titel: Eker C:3 sid 86
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2013-06-01, 01:06
Med förkortningarna utskrivna:
 
Hustru Anna Pehrsdotter från Nyland, Ekers Bys  
ägor, född 1775 i Axberg och Seltorp. Fader P LS (Pehr Larsson),
Moder Ellika. Var i föräldrarnas hus till dess (hon) blef beredd
till sin första Nattvardsgång, då hon kom i andras tjenst.
Trädde för omkring 35 år sedan i ägtenskap med
sin nu efterlevande Man Lars Larsson, då dreng från Ervalla.
Bodde 5 År derefter som Torparefolk under Ervalla.
Derifrån skedde flyttning till Hofsta och Kåfve(?), derefter
till denna församling och lilla afverskogen. För 12 År
sedan skedde flyttning till Nyland. Haft 6 Barn,
4 Söner och 2 Döttrar af hvilka en Son är död.
Försvarlig Christendomskunskap, oklanderlig vandel.
Varit i många år tidtals plågad av en svår Hufvudverk.
Sänglades 8 dagar före sin död af Bröstverk,
som slutade hennes lefvnad den 9 klockan 1/2 1 eftermiddagen.