NULL Skriv ut sidan - Söderbärke GID 152.30.95900

Anbytarforum

Titel: Söderbärke GID 152.30.95900
Skrivet av: Lars Åkesson skrivet 2006-10-14, 04:41
Lite nattpyssel...
Hustru Kersten Johans dr wid Larsbobruk född i Nya Kop/parbergs S=n 1659. på sitt 34. ålders åhr kom hon i achtenskap/ med Erich Hansson Mölnare wid Norrhammar med huilcken/hon egde en dotter som än lefwer. Efter dhes död kom hon/ i andra gifte med Christiern Pärsson hammarsmed wid/ Saxhammar. Efter dhes dödel frånfelle har hon hos sin styf/son haft sit upphälle och skiötsel. siuknade dagen för Chri him/mels färdsdag. afled efter Christelig beredelse d 9 Maj: begrofs i/samma graf [vilket väl bör hänvisa till föregående notis, nr 27, och vara öster åt balcken].
Mvh
Lars