NULL Skriv ut sidan - Säter C:1 och C:2

Anbytarforum

Titel: Säter C:1 och C:2
Skrivet av: Leif G. Olofsson skrivet 2013-05-30, 21:16
Anna-Lisa, om du cyklar eller inte vet jag inte, men det är fullt möjligt att Säternamnet Job/Jubb har samma betydelse som dess mer kända Leksandsnamne, nämligen Jacob. Jåp, Job, är båda gamla kända former av detta förnamn, men man kan inte utifrån ett enda belägg dra slutsats om släktskap. Så vitt jag vet är namnet Jubb/Jubbs unikt i Dalarna, medan det finns flera Jobs-gårdar. Problemet är att det inte utan ingående forskning i domböckerna, om ens då, för tiden före kyrkobokföringen, och där är vi tvivelsutan, går att fastställa hur ett namn som detta uppkommit.  
Jag har dock en teori, som inte får tas som bevis, men ändå förtjänar att beaktas. På grund av namnlikhet kan en teoretisk ägarkedja från far till son i Dalsbyn ge vägledning. Källor är mantalslängder, jordböcker och årliga räntan i Dalarnas handlingar:
1. Anders Hindersson, ca 1595-1692 (se mitt förra inlägg)
2. Hindrik Larsson, nämnd 1571-1593
3. Per Arvidsson/Hindrik Larsson, Älsborgs lösen 1571, först Per, sedan Hindrik.
Per kan vara en son i gården som avlidit tidigt och hans änka (som i så fall hette Abluna, nämnd 1575, kan ha gift om sig med Henrik).  
4. Arvid Jåpsson/Jopsson/ nämnd 1539-1548.
 
Om jag har rätt skulle gårdsnamnet kunna vara så gammalt och härstamma från denne Arvid eller snarare hans far Jåp/Jacob, om vilken vi dock inte vet något alls.
 
Som sagt, det här är en möjlighet, som behöver utforkas mer, men andemeningen är att försöka visa, att Säternamnet Jubb inte är mer besläktat med Leksans-Jobs mer än vid en tillfällig namnlikhet.
 
Och, Anna-Lisa, Heden och Dalsbyn är två olika byar. Erik Andersson på Heden, ca 1627-1691, bodde på gården Eckis (eg. Eriks) på Yttre Heden, om det är honom du menar.
Leif