NULL Skriv ut sidan - Säfsnäs F 1

Anbytarforum

Titel: Säfsnäs F 1
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2011-04-04, 21:16
Hej Jan!
Det var nog jag som i hastigheten missförstod detta, men här är resten
 
...i Kroppa Sn i Wermland, fadren Olof
renata (döpt), Kunde läsa i och utan book,
war stadigt hemma hoos sina Föräldrar til hon blef
22 åhr g(ammal), då hon inträdde i ägtenskap med Mäster-
Sven Giöran Larsson lefde med honom samman uti
33 åhr och hade 9 barn, 3 söner och 6 döttrar, af
hka (vilka) 1 son och 2 döttrar lefwa, the andre döde
änka har hon warit i 13 åhr, lefwat tyst och stilla
dog d. 4 octobr. af
håll och ålderdomsswaghet
68 åhr 7 månader och 14 dygn
 
Hälsningar
Irene