NULL Skriv ut sidan - Öbergs församling????

Anbytarforum

Titel: Öbergs församling????
Skrivet av: Per Olof Olsson skrivet 2006-10-09, 18:52
Hej Anders och Helena. Ser att det inte varit någon som vågat sig på den andra rebusen som
Du skickat in.Jag har försökt att tyda det men
medger att jag går bet. Du får några små korta avsnitt här.___ pigan Mareth Olufsdotter flytta
förleden Michaeli från Käderöd i Stala församling
_____ tjänst i Biönneröd i Myckleby _____ ____
____ 14 dag före Michaeli ____ intygas Tegneby
Prästegård den 26 Nov. 1793.  Samuel Lyd?n.
Ofvannämnda piga Mareth Olofsdotter flyttar till
 Röra församling_____. (Nu kommer alltför många
ord som jag inte har en susning om men allt inytygas i Myckleby Prästagård av Kyrkoherde
 Johan Nordberg  och per olof olsson d. ä.
(Det blir för mycket med ännu vildare gissningar)
Men Kyrkoherde Nordenberg har också undertecknat
flyttsedeln.