NULL Skriv ut sidan - Öbergs församling????

Anbytarforum

Titel: Öbergs församling????
Skrivet av: Gunilla Johansson skrivet 2006-10-05, 02:07
Udrag från Wikipedia, gällande Ärkebiskopen Olof Svebilius, från Kalmar:
 
För katekesfrågans lösning fick emellertid Svebilius så mycket större betydelse. De prästerlige ledamöterna av kyrkolagskommissionen hade fått i uppdrag att utarbeta en förklaring till Luthers lilla katekes, som skulle avlösa mångfalden av dittills brukade förklaringar. I tämligen osjälvständig anslutning till en del tyska och svenska kateketiska arbeten blev ett förslag snart nog färdigt, den så kallade Spegelska katekesen, eftersom Spegel utfört det mesta arbetet. Näst Spegel var dock Svebilius ansvarig för detsamma.
 
Svebilius katekes, Enfaldig förklaring öfver dr Martin Luthers lilla cateches, stäld genom frågor och svar, är i sitt slag ett mästerverk genom sin korta och klara, kondenserade och tillspetsade form. Den användes ända till 1810, då en av J. A. Lindblom verkställd omarbetning av densamma togs i bruk.
 
Mvh
 
Gunilla