NULL Skriv ut sidan - Öbergs församling????

Anbytarforum

Titel: Öbergs församling????
Skrivet av: Kenneth Bengtsson skrivet 2006-10-04, 20:43
Översättning
 
Pigan Martha Olofsdotter, som warit 5? år
i tjenst i Myckleby Församling, och nu
flyttar til Stala Församling, är barn-
född i Öbergs Församling 1773, kan läsa
i bok, utan til Lutheri Cateches i flera
af Svebelii Spörsmål, och förstår sin Chri-
stendom enfaldigt, war sista gången
till Herrans Högwerdiga nattward
den 16 Septembris sistlidna, och är, så widt
wetierligt är, hwad lefwernet angår,
ärlig och til ägtenskap ledig. Wittnar
af Myckleby Prestegård, den 9 Octobris,
1792
Johan Nordenberg
Kyrkoherde