NULL Skriv ut sidan - Texttolkning; stöld ?

Anbytarforum

Titel: Texttolkning; stöld ?
Skrivet av: Rolf Nordin skrivet 2010-11-14, 14:07
Hej,
Det var häradsrätten som dömde i den härad som socknen tillhörde eller där brottet begicks. Rättegångsprotokoll från målet återfinns med största sannolikhet i en dombok i häradsrättens arkiv. Domböckerna är i de flesta fall mikrofilmade och finns på Landsarkivet i Göteborg. Kontakta Landsarkivet, dom kan säkert ge besked om viken häradsrätt Stala sn tillhörde vid denna tid.
 
mvh