NULL Skriv ut sidan - Läshjälp Bro socken

Anbytarforum

Titel: Läshjälp Bro socken
Skrivet av: Lotta Nordin skrivet 2011-08-08, 19:01
Battallons Fältskäraren
Herr August Christian Schevenius
52 År gammal, dess hustru  
Anna Margaretha Hallenlöf
42 År, dotern Britta Maria
18 År och Sonen Carl Wilhelm
13 År, hafwa i 6 År warit
wärdige Ledamöter af denna
församling, flytta nu till
Bro; Under wistandet här-
städes hafwa dessa föräldrar
och dotern med wördnad nyt-
tjat de dyra nådemedlen och  
äga alla en förswarlig Chri-
stendoms Kundskap, fördt
en stilla, anständig och heder-
lig wandel; Dotern är ock ledig
ifrån witterlig ägtenskaps
förbindelse. Nåd, frid och  
wälsignelse af herranom
Jesu tillönskas dem.
KongElf d. 26 Apr.
1792.
Immanuel Haeger
Kyrkoherde
 
Även om det bara är en flyttningsattest, så kan det vara intressant att se vad prästen skrivit.