NULL Skriv ut sidan - AD Skee C:4 (1759-1775) Bild 302 sid 597

Anbytarforum

Titel: AD Skee C:4 (1759-1775) Bild 302 sid 597
Skrivet av: Kenneth Bengtsson skrivet 2011-10-06, 21:41
Bonden Johan-
nes Olsson ifrån
3/8 dels gårdsbruk i
Tjöstad warit Kyr-
kewärd i Stens
fjerdingen för åren
1767, 68 och 69, blif-
wet Crono Rättare
nästledne Wåhr,
dödde hastigt ute
på wägen på Söhle
ägor af påkommit
inwärtes Slag d:12
war en god ärlig
och skickelig man
dess ålder war 44
år på 6 weckor och 2
dagar när