NULL Skriv ut sidan - Göta Hovrätts renovation av dombok 1742

Anbytarforum

Titel: Göta Hovrätts renovation av dombok 1742
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2002-08-09, 13:30
[---]mentariska disposition så lydande: Efter
jag förnimmer hos mig förmedelst min
swåra sjukdom, at den nådige Guden
lärer snart kalla mig hädan ifrån det-
ta usla lifwet, är nu min fullkommeliga
ordning och testamente, så at förordna
at om den nådige Guden behagar at
min hustru Fru Jngebor Simmingschiöld
skulle lefwa efter mig, då skall hon
wid den ringare ängendom aldeles
orubbad och otiltalt blifwa af mina [---]