NULL Skriv ut sidan - Torhamn Hästholmen 1685 Bl läns landskontor

Anbytarforum

Titel: Torhamn Hästholmen 1685 Bl läns landskontor
Skrivet av: Mats Pettersson skrivet 2014-02-19, 16:30
Inledningen är såhär, men sista delen oklar:
Jöns Persson om femptijo åhr, födder här, stadt (=städjad) i Swen Swenssons tijdh, 1/4-dehls för 6 dl (daler), Lars Anilldson om 50 åhr, Trusery?, stadt af Klesio? medh 8 dl, Hindrich Nilsson ungkarl om 30 åhr tillkommen i Sefars? ställe som 1646 stadt med 7 dl 1/4-dehls 1687 efter B..ddians upfostran Samuel Olsson för detta Dragon om 30 åhr tillkommen 1684 efter någons lof och mine gårdh till bruket och Hrätts befalln. lag till snäst..ke för synnerliga
Föreslår Mats