NULL Skriv ut sidan - Kämnärsrätten i Karlskrona 1727

Anbytarforum

Titel: Kämnärsrätten i Karlskrona 1727
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2016-02-24, 20:31
D:o Handellsmannen Anders Törn insinuerade et
Memorial af innehåll: at emillan honom och de
öfrige Interessenterne uti des sahl. Swärfaders
Handellsmannens Sören von Saxens Sterbhuus, är
et sådant öfwerenskommande belofwat, at han blir
answarig för det een eller annan kunna emoth
förmodan hafwa något at fordra, hwaremot han får
tillträda den på Saltholmen, belägne fasta Egen-
domen, anhållandes fördenskuld det Sterbhuus
Creditorerne genom Proclama måtte inkallade warda
till een wiß tid sine fordringar at angifwa och
iöfrigit fastel[igen] g[e]n
måtte lagl[igen] uppbiudas, hwillket allt, som
Magistraten fant Siäligt at bevillja ...? skall
Proclama utfärdas och fasta Egendomen instundande
Måndag uppbuden warda
 
Förtretligt nog löser jag inte ett ord (versal) på
slutet, men förhoppningsvis gör någon annan det.
 
Hälsningar
Irene