NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 23 september, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 23 september, 2014
Skrivet av: Erik Holmlund skrivet 2014-09-23, 20:11
Hej Kristina,
Det betyder att FTDNA bedömer din bästa matchning har så mycket gemensamt DNA med dig att det motsvarar släktskapet 2nd-3rd cousin, eller 3-4-männing på svenska.  
Bedömningen baserar de på en samlad bedömning av total shared cM och på longest block. I vissa bygder eller i vissa populationer, förekommer det att man har mycket gemensamt DNA, fast bara massa småbitar, vilket vanligen indikerar mkt avlägset släktskap. Stora block indikerar närmre släktskap. Om du klickar Show full view uppe till vänster i Family Finder Matches-fönstret, så ser du hur stort ert gemensamma longest block är. Skulle tippa att det ligger nånstans mellan 15-35 cM. Kan det stämma? Du kan även kolla närmare på detta i chromosome browser.
 
Här bör också nämnas att många svenskar som utrett sina FF-matchningar upptäcker att släktskapsavståndet överskattas av FTDNA. Att det egentliga släktskapet kan ligga en eller ett par längre steg längre bort än det av FTDNA uppskattade. Detta uppstår om man har fler gemensamma anor utöver det närmsta släktskapet med sin matchningsperson. Väldigt vanligt i många bygder är också att folk är släkt med varandra på många sätt om man går många generationer bakåt. Men oftast stämmer det uppskattade släktskapsavståndet ganska bra.
 
Mvh
Erik