NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 26 maj, 2010

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 26 maj, 2010
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2010-05-25, 12:45
Håller man sig inte till frågan om man svarar på det du skriver, Bjorn?
 
Du talade om vikingarna från svenska västkusten och undrade om inte de också reste västerut, och inte österut som de från östkusten. Och på det gav Gunnar det helt korrekta svaret att västkusten inte var svensk då, utan att befolkningen där mycket riktigt hade sina kontakter västerut precis som övriga bygder runt Skagerrak och Kattegatt.
 
F.ö. gällde frågan inte hur det kan finnas kelter på Tjörn och Orust, utan om det gör det. Och när det gäller den saken så kan man inte av några enstaka testresultat dra några som helst generella slutsatser om något större inslag av keltiska förfäder bland befolkningen där; för att kunna göra det (eller mer korrekt finna gemensamma nämnare med befolkningsgrupper som i dag räknas som kelter), så krävs tester som är så omfattande att resultatet inte hamnar inom felmarginalen.
 
Men skulle det genomföras ett tillförligtligt test som visar sådana samband, så betyder inte det att man kan säga att det bor kelter på Tjörn och Orust i dag. Var och en av våra förfäder i ett fjärran århundrade utgör ju bara en försvinnande liten andel av samtliga våra anor vid samma tid.
 
Hur som helst så har vatten i alla tider - tills bilen ersatte båten som det naturliga kommunikationsmedlet också längs kusterna - varit lätt att färdas över, till skillnad från djupa skogar, som utgjort naturliga gränser. Det vore därför mycket märkligt om man inte kunde finna gemensamma drag i generna hos befolkningen runt Nordsjön. Och varför skulle bara nordbor ha seglat västerut till Skottland och Irland - varför skulle inte också några ha kunnat styra färden åt andra hållet?