NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 26 maj, 2010

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 26 maj, 2010
Skrivet av: Gabriel Wallgren skrivet 2002-09-08, 16:27
Eftersom det här blir frågan om ett Y-kromosomtest måste testpersonerna båda vara män och båda härstamma på rakt fäderne från den personen som man misstänker är den närmaste gemensamma förfadern.  
Din mamma kan alltså inte användas som den ena testpersonen eftersom hon inte har någon Y kromosom.  
Jag kan däremot tänka mig (detta ligger dock utanför mitt kunskapsområde) att din mors arvsmassa ändå måste genetiskt påminna mycket om en halvbror (eller halvsyster) så att det ändå, denna väg, går att uttala sig om ett nära släktskap mellan de testade personerna.  
Kostnad: över SEK 2000.