NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-12

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-12
Skrivet av: U. Ståhlberg skrivet 2005-05-02, 16:17
Mänsklighetens stam- eller klanmödrar i all sin halvgudomliga härlighet, så finns det mer näraliggande exempel på genetisk släktforskning. Ett bra exempel är det afrikanska Lembafolket, som lever mellan Zimbabwe och Sydafrika. Dessa människor är till utseende och vardagsvanor i stort sett likadana som områdets övriga invånare - men, när det gäller de religiösa traditionerna finns det en markant skillnad. Lembas tillämpar en del ritualer, som påminner om de som förekom i äldre judisk (gammaltestamentlig)tid, och själva anser de sig härstamma från just de gamla israeliterna.
 
Ända tills i våra dagar har lembafolkets historier om sin härstamning betraktats med milt överseende av etnologer och religionsforskare. Då kom den moderna gentekninken och ställde till det. DNA-analyser av lembamännens genetiska material visar nämligen att de bär på en mycket specifik gen, en gen som annars bara återfinns bland judar som anses tillhöra Kohanim, den prästerliga kasten. Analysresultaten är minst sagt sensationella - uppföljning i ämnet pågår - och ger belägg för att gamla folkliga myter och traditioner ändå kan innehålla en kärna av sanning.  
 
Liknande genetiska projekt är igång världen över och resultatet av detta arbete kan nog få sina politiska återverkningar. I fallet Mellanöstern t.ex. har det visat sig, att judar och kurder har den största genetiska samstämmigheten och att de flesta orientaliska judar och palestinska araber bär på likartade DNA-sekvenser.  
 
Chromosomes for peace, eller...?