NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-12

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-12
Skrivet av: Gunnar Carlin skrivet 2002-09-16, 17:32
Vi har visserligen 23 par kromosomer i varje cell, och i varje par kommer den ena från far och den andra från mor. Så långt är det nog gott och väl. Och det är riktigt att mutationer är sällsynta, inte därför att det inte ofta blir fel när DNAet skall fördubblas inför varje celldelning i kroppen -för det blir det- utan därför att det finns ytterst effektiva system som korrekturläser och rättar felen.
Överkorsning däremot är inte alls ovanligt i ett visst skede. Under meiosen, dvs när en könscell bildas hos en vuxen individ, sker det ungefär 2-3 gånger i varje kromosompar. Könscellen, spermien eller ägget, innehåller 23 enkla kromosomer. Men var och en av dessa kromosomer är INTE identiska med de som den vuxne individen en gång ärvdes från sin far eller mor (undantagandes X och Y-kromosomen), utan en blandning av genetiskt material från den fadersärvda och den modersärvda motsvarande kromosomen.  
Poängen, som jag hoppas nå fram med, är att vi kan inte följa en viss kromosom genom generationerna. I varje generation byggs kromosomerna om grundligt innan de går vidare till nästa generation. Barnet ärver visserligen en uppsättning kromosomer från sin mor och en från sin far, men det är inte samma kromosomer som dessa en gång ärvde från sina föräldrar.
Däremot kan vi nog följa generna bakåt genom generationerna. Det torde vara sällsynt att en överkorsning sker mitt i en gen, så att den nya kromosomen skulle innehålla en hybridgen med material både från morfar och mormor.