NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-12

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-12
Skrivet av: Gabriel Wallgren skrivet 2002-09-05, 13:56
Det här ämnet har redan tidigare varit uppe på flera olika ställen i Anbytarforum, men förtjänar en egen rubrik, tycker jag. DNA-tester har nämligen nu nått en enkel och mycket praktisk nivå, dessutom inte oöverkomligt dyrt jämfört med bestående oklarheter eller att med små hopp till framgång leta efter felande länkar i arkiv i släktutredningar som annars har stor klarhet.
 
Ämnet diskuterades nyligen i SCANGEN varvid Glen Johnson och Ingrid Clenman hade vänligheten att hänvisa mig till ett antal amerikanska siter i detta ämne där man kan fördjupa sig i ämnet, och vars kärninnehåll jag nu gärna vill förmedla i starkt sammandrag.
 
Utan att alls vara expert på detta, så är en del av vår DNA, mitokondrie-DNA (ofta förkortat mtDNA) nedärvt från vårt raka möderne. I kromosomparet för kön X-X (för kvinna) och X-Y (för män) nedärvs Y-kromosomen från det raka fädernet (min Y-kromosom har jag således nedärvt från min f, ff, fff, ffff, etc,)
 
Alltså, om man misstänker att man på sitt raka möderne härstammar från en historisk person så kan man bestämma detta genom analys av mtDNA (här räcker det med att utvinna mtDNA från den historiska personen). Om man skall bestämma ett faderskap långt bak i tiden behöver man åtminstone två levande män (med raka agnatiska linjer till ett gemensamt fäderne) för att kunna avgöra om dessa är släkt.
 
En rad amerikanska företag erbjuder idag på kommersiell grund och utan större konstigheter analys av såväl mtDNA som av Y-kromosomen. De lämnar sedan svaret medelst en graderad sannolikhet för att man har en, Most Common Recent Ancestor (MRCA) = gemensam anfader, ett visst antal generationer bakåt i tiden någonstans under de senaste 30 generationerna. Svårigheten är att pricka in sannolik generation något närmare i tiden. En av de företag jag har haft mailkontakt med går så långt att man anser sig med en 90-procentig sannolikhet kunna peka ut den generation där den gemensamma raka fäderneanan finns, exempelvis generation 14.
 
Praktiskt rekvirerar man via email och t ex kreditkort. Man får sig sedan tillskickat ett testpaket med en tandborstliknande föremål i provrör som man skrapar i insidan av gommen. Detta returneras sedan. Priserna varierar, beroende hur omfattande testet är men finns från USD 99 och uppåt per individ. Ett test för att fastställa om två personer sannolikt har ett rakt fäderne gemensamt (samt i vilken generation det är mest sannolikt att denna anfader återfinns) kan alltså tänkas kosta mellan SEK 2.000 och SEK 10.000, beroende på omfattning och hur många personer som blandas in för kontrollens skull.
 
Det första man tänker på är ju naturligtvis anlinjer som antyds av, men inte helt kan bevisas i, bevarat arkivmaterial. Man kan tänka sig att en anlinje går att belägga 10 generationer bakåt i tiden, därefter ett osäkert led (bara indicier pekar på släktskap, arv av en gård etc), varefter man kan följa släkten ytterligare ett antal generationer bakåt i tiden. Genom att testa en representant från den osäkra ledet-grenen med en person som säkert härstammar från den äldste kände stamfadern, skulle man alltså kunna bevisa det osäkra ledet. Rent praktiskt skulle detta kunna vara tillämpbart för en gren av adliga Forstenaätten, som föll ned i bondeståndet och som med stor sannolikhet fortlever än idag (jag tänker då närmast på ättlingarna till Brun Göransson, till Säter, Ör sn, Dalsland). Man skulle t o m kunna gå så långt att man undersöker sin osäkra farmors morfars mormors fars fäderne. Om bara farmors morfars mormor hade en bror, idag har levande (i rakt fäderne) manliga ättlingar och att den påstådda farmors morfars mormors farfar (eller tidigare) har en annan gren (med rakt fäderne) som lever, så kan man testa och på så sätt uppnå en relativ stor säkerhet i en faderskapsbestämning från 1600-talet!
Tillförlitlighetsmässigt kan denna DNA-metod knappast vara sämre än t ex kyrkböcker och ihop kan de naturligtvis stärka varandra högst avsevärt.
 
Ett visst problem är naturligtvis att samla ihop testpersoner. Men själva testet är enkelt och smärtfritt, så invändningarna ligger väl främst på integritetsnivå, men testen kan ju anonymiseras genom koder istället för namn etc.
 
En intressant website med mångsidigt innehåll och direkta eller indirekta  länkar till det mesta, bland annat, ett fyrtiotal pågående släktutredningar där man nu använder DNA-test som stöd för arkivforskningen, är http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~allpoms/genetics.html.