NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-12

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-12
Skrivet av: Anders Ryberg skrivet 2001-05-21, 19:31
Hej!
Jag vet inte vad det skulle kosta, men frågan är vad det skulle ge. Det skulle i sig kunna gå att bevisa att någon av de begravda är släkting till dig, men det är långt ifrån säkert att så är fallet. Arvsmassan lagras nämligen i våra 46 kromosomer, som i släktforskningssamanhang kan betracktas som odelbara (inom molekylärbiologin är det mycket mera komplext, men det är en annan sak). Eftersom att man i generation VI har 64 anor så kan man vara säker på att man INTE har ärvt någon arvsmassa från alla personer i denna generation, så vida det inte föreligger en större anförlust. (För övrigt så kan man av en slump råka ut för att man inte ärver en enda kromosom från någon av sina far- eller morföräldrar, men detta är rälativt osannolikt). Det finns dock två personer som en man kan vara säker på att ha ärvt arvsanlag från. Dels från alla i svärdslinjen, delvis far, farfar osv, som man ärver soin Y-kromosom av (inget motsvarande finns hos kvinnor.) Dels ärver alla lite, lite arvsmassa som går längs kvinnolinjen, dvs mor, mormor osv.
 
Anders Ryberg