NULL Skriv ut sidan - Flygfoto över Skåne på 1930-1940-talet

Anbytarforum

Titel: Flygfoto över Skåne på 1930-1940-talet
Skrivet av: Lars-Åke Johansson skrivet 2012-05-07, 18:06
Detta inlägg skall ses som INFORMATION till alla som är intrsserade av hur det skånska landskapet såg ut för cirka 70 år sedan.
För länge sedan hittade jag det här materialet bestående av ett oräknat antal,(kanske 1000-tal) flygfotografier över Skåne, fotograferade någon gång under perioden 1930-1947. Flygfotona finns på Lunds Universitets hemsida. Jag tror att det här materialet är det inte många som känner till och ännu färre som hittar det. Därför tycker jag att materialet måste komma till kännedom för ännu fler. Anbytarforums fotoarkiv är därför ett utmärkt forum att publicera och lagra detta material i.
I nedan stående länk/fil finns alla dessa foto lagrade.
http://hilma.keg.lu.se/Website/flygbilder/viewer.htm
När man öppnat filen får man upp en karta över Skåne. Sedan är det bara att följa anvisningarna för att zooma in det område man är intresserad av. Det är lite trixande innan man lärt sig hur man zoomar och förflyttar sig i kartan.
Det är ett ganska annorlunda Skåne vi ser. Mönstren i landskapet hänger till stor del samman med hästjordbruk, manuellt skogsbruk och järnvägar. Med dessa bilder kan landskapsförändringar belysas på ett nytt, mer detaljerat sätt.  
Resultatet jämfört med landskapet idag, visar t.ex att där det idag finns tätbebyggt område var åkermark på 40-talet, vägar har ändrad sträckning, gårdar då finns inte kvar nu, m.m.
I nedanstående länk/fil finns en noggrann beskrivning av projektet,
http://www3.lu.se/info/lum/LUM_04_02/14_giscentrum.html
Hoppas detta material uppskattas.
mvh Lars-Åke