NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 10 maj, 2010

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 10 maj, 2010
Skrivet av: Agneta Allernäs skrivet 2004-04-14, 17:52
Här kommer lite mer information till Selmas Antavla Joen Jönsson född 1601 gift med Marit Bryntesdotter 1647 och död före 1670 i Mårbacka
 
 
Nämnd bl.a 1641 (enl. Ingvar Dahls webbsida, där står han dock som Jon Jonsson) Eventuellt son till Jöns Nilsson i Norra Ås. I domboken nämns en Jöns i Ås i samband med Mårbackaborna (se 1647 och 1651) en Jöns nämns i Norr Ås bl.a. i längd 1609 och 1613 (ÄLII)
 
Joen ärver 2/9 i N:a Mårbacka  (2/9 i 1/8 mtl) besitter hela Mårbacka 1628-1658
 
På 1640-talet äger Joen hela Mårbacka om 1/4 mtl, dvs har samlat hemmanet på en hand och får laga fasta på det vid ht 1651  - 42/, efter uppbud 1:a, 2:a och 3:e gång vid resp ht 1648 -27/, vt 1649 -25/ och ht 1649 -42/.
Ena hemmanshälften, N:a Mårbacka, har Joen förvärvat genom sin första hustru Karin Ersdotter och hennes syskon. Joen nyttjar därvid för lösen de jordepengar, 5 rdr, hans senaste hustru fört till boet.
 
Andra hemmanshälften, S:a Mårbacka, har Joen löst från kronan omkr 1630 för 7 1/2 rdr. Hela hemmanet är sålunda vid denna tid värderat i 15 rdr, men före 1670 i 120 rdr. Uppodlingen har under mellanvarande år gjort framsteg